Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 Съживи и вас които бехте мъртви в престъпленията и греховете,
2 в които сте некога си ходили според обичая на този свет, по княза на въздушната власт, духа който действува нине в синовете на противлението;
3 между които и ние всинца сме живели некога си в похотите на нашата плът, като сме правили волята на плътта и на помислите, и по естество сме били, както и другите, чада на гнева.
4 Бог обаче, който е богат в милост, за големата си любов с която ни възлюби,
5 и като бехме мъртви в престъпленията, оживи ни наедно с Христа, (по благодат сте вие спасени,)
6 И съвъскръси ни и турна ни наедно да седнем в небесно блаженство в Христа Исуса;
7 да покаже на идещите векове премногото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христа Исуса;
8 защото по благодат сте спасени чрез верата; и това не е от нас; Божий дар е:
9 не от дела, за да се не похвали никой.
10 Защото негово сме творение създадени в Христа Исуса за добри дела, които е Бог предуготвил да ходим в тех.
11 За това, помнете че вие некога си по плът езичници, наричани необрезани от тези които се наричат обрезани, с обрезване на плътта което става с ръце,
12 че в онова време бехте без Христа, отчуждени от гражданството Израилево, и странни от заветите на обещанието, без да имате надежда, и без Бога бехте на света;
13 а сега в Христа Исуса вие които некога си бехте далеко станахте близу чрез кръвта Христова.
14 Защото той е нашият мир, който направи двете едно, и развали средната стена на преградата;
15 като унищожи враждата с плътта си, закона на заповедите с постановленията, за да създаде в себе си двата в един нов человек, и да направи мир,
16 и в едно тело да примири и двамата с Бога чрез кръста като уби на него враждата;
17 и като дойде проповеда благовестието на мира на вас които бехте далеко, и на тези които беха близу;
18 защото чрез него и едните и другите имаме достъп при Отца в един Дух.
19 За то, не сте вече странни и пришелци, но съграждани на светиите и свои на Бога.
20 Понеже бидохте съзидани на основанието на апостолите и пророците, като е краеъгълен камик сам си Исус Христос,
21 на когото всичкото здание сглобявано расте за храм свет Господу;
22 на когото и вие наедно се зиждате за жилище Божие, чрез Духа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6