Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 4 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 И тъй аз, узник в Господа моля ви да ходите достойно на званието в което бидохте призовани,
2 с всеко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпевате един друг с любов,
3 като се стараете да увардите единството на Духа в свързката на мира:
4 едно тело и един Дух, както се и призовахте с една надежда на званието ваше:
5 един Господ, една вера, едно кръщение;
6 един Бог и Отец на всите който е над всички, чрез всички, и във всички нас.
7 А всекиму от нас се даде благодат по мерката на Христовото даруване.
9 А това "възлезе" що е друго освен че е и слезъл по-напред в най-долните страни на земята?
10 Този който е слезъл той и който и възлезе по-горе от всичките небеса да изпълни всичко.
11 И той даде едни да са апостоли, други пророци, други пак благовестители, а други пастири и учители,
12 за усъвършенствувание на светиите в делото на служенето, в назиданието на телото Христово;
13 докле достигнем всинца в единството на верата, и на познанието на Сина Божия в свършен мъж, в мерата на възрастта на Христовата пълнота;
14 да не сме вече младенци, блъскаеми и завличаеми от всеки ветър на учението с человеческото лъстене, с пронирството, по ухищрението на измамата;
15 но с истинство в любовта да порастем по всичко в него който е главата, Христос,
16 от когото всичкото тело съчленявано и свързвано чрез всеко сключване на спомагателните членове, според съразмерното действие на всека част, прави телото да расте за своето си в любовта назидание.
17 Прочее, това казвам и свидетелствувам в Господа, да не ходите вече както ходят и другите езичници в суетата на ума си,
18 помрачени в разума и отчуждени от живота Божий за невежеството което е в тех, и заради окаменението на сърдцето им;
19 които, като в нечувствие са се предали на похотливост да вършат ненаситно всека нечистота.
20 Но вие не сте така познали Христа;
21 понеже сте го чули, и сте научени от него, както е истината в Исуса,
22 да се съблечете от ветхия человек, според по-предишното си поведение, който тлее в прелъстителните похоти;
23 и да се подновявате в духа на вашия ум,
24 и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината.
25 За това, отхвърлете лъжата, и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг.
27 нито давайте место на дявола.
28 Който е крал да не краде вече, а пай-паче да се труди да работи доброто с ръцете си, за да има да раздава и на тогози който има нужда.
29 Никое гнило слово да не излезва из устата ви, но онова което е добро за потребното назидание, за да принесе благодат на тези които слушат;
30 и не оскърбявайте Светия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на изкупуването.
31 Всеко огорчение, и ярост, и гнев, и вик, и хула, да се дигне от вас наедно с всека злоба;
32 а бивайте благи един другиму, милосерди: прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил чрез Христа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6