Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 И тъй, бивайте подражатели Богу като чада възлюблени;
2 и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма.
3 А блуд и всекаква нечистота или лихоимство, да им се не чуе нито името между вас, както подобава на светии;
4 нито срамотни и пусти приказки, нито кощунства, които са неприлични неща; но повече вместо тех благодарение.
5 Защото знаете това, че всеки блудник, или нечист, или лихоимец, (който е идолослужител,) нема наследие в царството на Христа и Бога.
6 Да ви не лъсти никой с праздни думи; понеже за всичко това иде гневът Божий връх синовете на непокорството.
7 И тъй, не бивайте съучастници тем.
8 Защото некога си бехте тъмнина, а сега сте виделина в Господа: ходете като чада на виделината;
9 (защото плодът на Духът е във всека благостиня, и правда, и истина:)
10 опитвайте що е благоугодно Господу.
11 И не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а най-паче изобличавайте ги.
12 Защото това което скритом правят срамотно е и да се говори.
13 А всичко което се изобличава от виделината става явно; понеже всеко което става явно виделина е;
14 за това казва: Стани ти който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те освети Христос.
15 И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, но както премъдри:
16 изкупувайте времето, защото дните са лукави.
17 Заради това, не бивайте несмислени, но разумевайте що е волята Господня.
18 И не се опивайте с вино, в което е разблудство, но изпълняйте се Духом;
19 и разговаряйте се с псалми и пения и песни духовни, пейте и възпевайте Господу в сърдцето си,
20 винаги благодареще за всичко Богу и Отцу в името на Господа нашего Исуса Христа.
21 Покорявайте се един другиму в страх Божий.
22 Жени, покорявайте се на своите си мъже, както на Господа;
23 защото мъжът е глава на жената, както е и Христос глава на църквата, и той е Спасител на телото.
24 Но както църквата се покорява Христу, така жените да се покоряват във всичко на своите си мъже.
25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея,
26 да я освети и очисти с омиването с вода чрез словото,
27 да я представи на себе си църква славна, без да има петно, или бръчка, или друго нещо такова, но да е света и непорочна.
28 Така са длъжни мъжете да любят жените си както своите си тела. Който люби жена си себе си люби;
29 Защото никой никога не е възненавидел своята си плът, но храни я и се грижи за нея, както и Господ църквата.
30 Понеже сме удове на неговото тело, от неговата плът и от неговите кости.
31 "Заради това ще остави человек баща си и майка си и ще се прилепи при жена си, и ще бъдат двамата в една плът."
32 Тая тайна е голема; но аз говоря това за Христа и за църквата.
33 Но и вие, всеки един от вас да люби жена си така както себе си; а жената да се бои на мъжа си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6