Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 5 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 И тъй, бивайте подражатели Богу като чада възлюблени;
2 и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма.
3 А блуд и всекаква нечистота или лихоимство, да им се не чуе нито името между вас, както подобава на светии;
4 нито срамотни и пусти приказки, нито кощунства, които са неприлични неща; но повече вместо тех благодарение.
5 Защото знаете това, че всеки блудник, или нечист, или лихоимец, (който е идолослужител,) нема наследие в царството на Христа и Бога.
6 Да ви не лъсти никой с праздни думи; понеже за всичко това иде гневът Божий връх синовете на непокорството.
7 И тъй, не бивайте съучастници тем.
8 Защото некога си бехте тъмнина, а сега сте виделина в Господа: ходете като чада на виделината;
9 (защото плодът на Духът е във всека благостиня, и правда, и истина:)
10 опитвайте що е благоугодно Господу.
11 И не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а най-паче изобличавайте ги.
12 Защото това което скритом правят срамотно е и да се говори.
13 А всичко което се изобличава от виделината става явно; понеже всеко което става явно виделина е;
14 за това казва: Стани ти който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те освети Христос.
15 И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, но както премъдри:
16 изкупувайте времето, защото дните са лукави.
17 Заради това, не бивайте несмислени, но разумевайте що е волята Господня.
18 И не се опивайте с вино, в което е разблудство, но изпълняйте се Духом;
19 и разговаряйте се с псалми и пения и песни духовни, пейте и възпевайте Господу в сърдцето си,
20 винаги благодареще за всичко Богу и Отцу в името на Господа нашего Исуса Христа.
21 Покорявайте се един другиму в страх Божий.
22 Жени, покорявайте се на своите си мъже, както на Господа;
23 защото мъжът е глава на жената, както е и Христос глава на църквата, и той е Спасител на телото.
24 Но както църквата се покорява Христу, така жените да се покоряват във всичко на своите си мъже.
25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея,
26 да я освети и очисти с омиването с вода чрез словото,
27 да я представи на себе си църква славна, без да има петно, или бръчка, или друго нещо такова, но да е света и непорочна.
28 Така са длъжни мъжете да любят жените си както своите си тела. Който люби жена си себе си люби;
29 Защото никой никога не е възненавидел своята си плът, но храни я и се грижи за нея, както и Господ църквата.
30 Понеже сме удове на неговото тело, от неговата плът и от неговите кости.
32 Тая тайна е голема; но аз говоря това за Христа и за църквата.
33 Но и вие, всеки един от вас да люби жена си така както себе си; а жената да се бои на мъжа си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6