Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 6 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Вие, чада, слушайте родителите си в Господа; защото това е праведно.
2 "Почитай отца си и майка си," което е първа заповед с обещание;
4 И вие, отци, не раздражавайте чадата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне.
5 Вие, раби, покорявайте са на вашите по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърдцето си, както на Христа.
6 Не пред очи само да работите както человекоугодници, но както раби Христови изпълняйте от душа волята Божия.,
7 и слугувайте доброволно като на Господа, а не като на человеци;
8 понеже знаете че всеки, раб или свободен, каквото добро стори, това ще приеме от Господа.
9 И вие, господари, истото правете тем: послабяйте устрашаването; като знаете че както на тех така и на сами вас има Господар на небеса, и у него нема лицеприятие.
10 Най-после, братие мои, укрепявайте се в Господа и в силата на неговото могущество.
11 Облечете се с всеоръжието Божие за да можете да устоите среща ухищренията на дявола;
12 защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнотата на този век, срещу лукавите духове в поднебесната.
13 За това, вземете всеоръжието Божие за да можете да противостоите в деня лукав, и на всичко като надвиете да устоите.
14 Стойте прочее препасани с истина през чреслата си, и облечени с бронята на правдата,
15 и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир.
16 А върх всичко това вземете щита на верата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия;
17 и вземете шлема на спасението, и меча на Духа който е словото Божие;
18 молеще се Духом на всеко време с всека молитва и молба, и в това истото бъдете бодри с всеко стърпеване и молене за всичките светии,
19 и за мене да ми се даде слово да отворя устата си с дързновение, за да направя позната тайната на благовестието
20 за което съм посланник в окови, да говоря за него с дързновение както подобава да говоря.
21 Но за да знаете и вие за мене що правя, всичкото ще ви каже Тихик, възлюблений брат и верен в Господа служител;
22 когото проводих до вас за това истото, да разберете за нас, и да утеши сърдцата ви.
23 Мир на братята и любов с вера от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
24 Благодат да бъде с всичките които любят искренно Господа нашего Исуса Христа. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6