Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 Вие, чада, слушайте родителите си в Господа; защото това е праведно.
2 "Почитай отца си и майка си," което е първа заповед с обещание;
3 "да ти бъде добре, и да бъдеш многолетен на земята."
4 И вие, отци, не раздражавайте чадата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне.
5 Вие, раби, покорявайте са на вашите по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърдцето си, както на Христа.
6 Не пред очи само да работите както человекоугодници, но както раби Христови изпълняйте от душа волята Божия.,
7 и слугувайте доброволно като на Господа, а не като на человеци;
8 понеже знаете че всеки, раб или свободен, каквото добро стори, това ще приеме от Господа.
9 И вие, господари, истото правете тем: послабяйте устрашаването; като знаете че както на тех така и на сами вас има Господар на небеса, и у него нема лицеприятие.
10 Най-после, братие мои, укрепявайте се в Господа и в силата на неговото могущество.
11 Облечете се с всеоръжието Божие за да можете да устоите среща ухищренията на дявола;
12 защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнотата на този век, срещу лукавите духове в поднебесната.
13 За това, вземете всеоръжието Божие за да можете да противостоите в деня лукав, и на всичко като надвиете да устоите.
14 Стойте прочее препасани с истина през чреслата си, и облечени с бронята на правдата,
15 и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир.
16 А върх всичко това вземете щита на верата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия;
17 и вземете шлема на спасението, и меча на Духа който е словото Божие;
18 молеще се Духом на всеко време с всека молитва и молба, и в това истото бъдете бодри с всеко стърпеване и молене за всичките светии,
19 и за мене да ми се даде слово да отворя устата си с дързновение, за да направя позната тайната на благовестието
20 за което съм посланник в окови, да говоря за него с дързновение както подобава да говоря.
21 Но за да знаете и вие за мене що правя, всичкото ще ви каже Тихик, възлюблений брат и верен в Господа служител;
22 когото проводих до вас за това истото, да разберете за нас, и да утеши сърдцата ви.
23 Мир на братята и любов с вера от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
24 Благодат да бъде с всичките които любят искренно Господа нашего Исуса Христа. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6