Търсене в Библията онлайн
 
Филипяни 3 глава
×
1  2  3  4 
1 При това, братие мои, радвайте се в Господа. Аз да ви пиша все това истото, колкото за мене не ми е досадно, а за вас е безопасно.
2 Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрезване;
3 защото обрезването сме ние които духом служим Богу, и се хвалим с Христа Исуса, и уверението ни не е на плътта;
4 ако и да мога аз и на плътта да имам уверение. Ако би друг некой мислил че може да има уверение на плътта, то аз повече:
5 обрезан в осмия ден, из рода Израилев, от племето Вениаминово, Евреин от Евреи, по закона Фарисей,
6 по ревността гонител на църквата, по правдата на закона непорочен бех.
7 Но това което беше за мене придобиване, щета го вмених за Христа;
8 а още и вменявам всичкото че е щета поради превъзходството на познаването на Христа Исуса Господа моего; за когото изгубих всичко и вменявам всичко за измет, само Христа да придобия
9 и да се найда в него, без да имам своя си от закона правда, но правдата която е от верата Христова, то ест, правдата която е от Бога чрез верата;
10 да позная него, и силата на неговото възкресение, и участието в неговите страдания, съобразуван със смъртта му,
11 дано би да достигна във възкресението на мъртвите.
12 Не че съм достигнал вече или съм станал вече съвършен; но гоня изподир дано постигна това за което бидох и постигнат от Христа Исуса.
13 Братие, аз не мисля себе си че съм постигнал; но едно правя, задното забравям, а към предното се простирам,
14 и тичам към целта за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.
15 И тъй, ние които сме съвършени това да мислим; и ако мислите нещо инак, и него Бог ще ви открие.
16 Но в това в което сме достигнали, по истото правило да живеем, истото да мъдруваме.
17 Братие, бъдете мои подражатели, и сматряйте на тези които ходят така както имате нас за пример.
18 Защото ходят мнозина, за които много пъти ви казвах, а сега и с плач ви казвам, че те са врагове на кръста Христов;
19 на които сетнината е погибел, на които бог е търбухът им, и славата им е в срамотните им работи, които мъдруват земните неща.
20 Защото нашето жителство е на небеса, от дето и Спасителя очакваме, Господа Исуса Христа,
21 който ще преобрази униженото наше тело да стане съобразно с неговото славно тело, по действието чрез което може и да покори всичко на себе си.
Цариградски превод
1  2  3  4