Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Филипяни 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 При това, братие мои, радвайте се в Господа. Аз да ви пиша все това истото, колкото за мене не ми е досадно, а за вас е безопасно.
2 Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрезване;
3 защото обрезването сме ние които духом служим Богу, и се хвалим с Христа Исуса, и уверението ни не е на плътта;
4 ако и да мога аз и на плътта да имам уверение. Ако би друг некой мислил че може да има уверение на плътта, то аз повече:
5 обрезан в осмия ден, из рода Израилев, от племето Вениаминово, Евреин от Евреи, по закона Фарисей,
6 по ревността гонител на църквата, по правдата на закона непорочен бех.
7 Но това което беше за мене придобиване, щета го вмених за Христа;
8 а още и вменявам всичкото че е щета поради превъзходството на познаването на Христа Исуса Господа моего; за когото изгубих всичко и вменявам всичко за измет, само Христа да придобия
9 и да се найда в него, без да имам своя си от закона правда, но правдата която е от верата Христова, то ест, правдата която е от Бога чрез верата;
10 да позная него, и силата на неговото възкресение, и участието в неговите страдания, съобразуван със смъртта му,
11 дано би да достигна във възкресението на мъртвите.
12 Не че съм достигнал вече или съм станал вече съвършен; но гоня изподир дано постигна това за което бидох и постигнат от Христа Исуса.
13 Братие, аз не мисля себе си че съм постигнал; но едно правя, задното забравям, а към предното се простирам,
14 и тичам към целта за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.
15 И тъй, ние които сме съвършени това да мислим; и ако мислите нещо инак, и него Бог ще ви открие.
16 Но в това в което сме достигнали, по истото правило да живеем, истото да мъдруваме.
17 Братие, бъдете мои подражатели, и сматряйте на тези които ходят така както имате нас за пример.
18 Защото ходят мнозина, за които много пъти ви казвах, а сега и с плач ви казвам, че те са врагове на кръста Христов;
19 на които сетнината е погибел, на които бог е търбухът им, и славата им е в срамотните им работи, които мъдруват земните неща.
20 Защото нашето жителство е на небеса, от дето и Спасителя очакваме, Господа Исуса Христа,
21 който ще преобрази униженото наше тело да стане съобразно с неговото славно тело, по действието чрез което може и да покори всичко на себе си.
Цариградски превод
1  2  3  4