Търсене в Библията онлайн
 
Филипяни 4 глава
×
1  2  3  4 
1 За това, възлюблени и въжделени мои братие, радосте и венче мой, така стойте в Господа, любезни мои.
2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да мъдруват истото в Господа;
3 още и тебе моля, искренни мой съдружниче, помагай им които наедно с мене се подвизаваха в благовествуването, наедно и с Климента и другите мои сътрудници, на които имената са в книгата на живота.
4 Радвайте се всекога в Господа: пак ще река: Радвайте се.
5 Кротостта ви да бъде позната на всичките человеци. Господ е близу.
6 За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене;
7 и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в Христа Исуса.
8 Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има некоя добродетел, и ако има некоя похвала, това размишлявайте.
9 Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас.
10 Аз се много възрадвах в Господа че сега най-после показахте изново процветеваща вашата за мене грижа; за което се погрижихте, но немахте благовремие.
11 Не че по оскъдност казвам това; защото аз се научих да съм задоволен в каквото се намервам.
12 Знам да живея оскъдно, знам и изобилно да живея: всекъде и всекак съм научен и да съм сит и да съм гладен, и да съм в изобилие и да съм в скъдност.
13 Всичко мога чрез Христа който ме укрепява.
14 Но добре сторихте че взехте участие в скръбта ми.
15 А и вие, Филипяни, знаете че в началото на благовествуването, когато излезох из Македония, ни една църква не влезе в съобщение с мене за даване и за вземане, тъкмо едни вие;
16 защото и в Солун и еднъж и дваж провождахте ми в нуждата ми.
17 Не че искам дара, но искам плода който се умножава за ваша сметка.
18 Но приех всичко, и имам изобилно: задоволих се като приех от Епафродита проводеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна Богу.
19 А Бог мой ще изпълни всека ваша потреба по своето богатство в славата чрез Христа Исуса.
20 А Богу и Отцу нашему да бъде слава във веки веков. Амин.
21 Поздравете в Христа Исуса всекиго светаго. Поздравяват ви братята които са с мене.
22 Поздравяват ви всичките светии, и най-паче които са от Кесаревия дом.
23 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4