Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Филипяни 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 За това, възлюблени и въжделени мои братие, радосте и венче мой, така стойте в Господа, любезни мои.
2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да мъдруват истото в Господа;
3 още и тебе моля, искренни мой съдружниче, помагай им които наедно с мене се подвизаваха в благовествуването, наедно и с Климента и другите мои сътрудници, на които имената са в книгата на живота.
4 Радвайте се всекога в Господа: пак ще река: Радвайте се.
5 Кротостта ви да бъде позната на всичките человеци. Господ е близу.
6 За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене;
7 и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в Христа Исуса.
8 Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има некоя добродетел, и ако има некоя похвала, това размишлявайте.
9 Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас.
10 Аз се много възрадвах в Господа че сега най-после показахте изново процветеваща вашата за мене грижа; за което се погрижихте, но немахте благовремие.
11 Не че по оскъдност казвам това; защото аз се научих да съм задоволен в каквото се намервам.
12 Знам да живея оскъдно, знам и изобилно да живея: всекъде и всекак съм научен и да съм сит и да съм гладен, и да съм в изобилие и да съм в скъдност.
13 Всичко мога чрез Христа който ме укрепява.
14 Но добре сторихте че взехте участие в скръбта ми.
15 А и вие, Филипяни, знаете че в началото на благовествуването, когато излезох из Македония, ни една църква не влезе в съобщение с мене за даване и за вземане, тъкмо едни вие;
16 защото и в Солун и еднъж и дваж провождахте ми в нуждата ми.
17 Не че искам дара, но искам плода който се умножава за ваша сметка.
18 Но приех всичко, и имам изобилно: задоволих се като приех от Епафродита проводеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна Богу.
19 А Бог мой ще изпълни всека ваша потреба по своето богатство в славата чрез Христа Исуса.
20 А Богу и Отцу нашему да бъде слава във веки веков. Амин.
21 Поздравете в Христа Исуса всекиго светаго. Поздравяват ви братята които са с мене.
22 Поздравяват ви всичките светии, и най-паче които са от Кесаревия дом.
23 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4