Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 2 глава
×
1  2  3  4 
1 Защото искам да знаете какъв голем подвиг имам за вас, и за тези които са в Лаодикия, и за тези които не са виждали лицето ми в плът,
2 да се утешат сърцата им съединени купно в любов, и във всеко богатство на съвършено разумение, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа,
3 в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
4 А това ви казвам за да ви не прелъсти некой с убедителни речи;
5 защото ако и да не съм с вас телом, но духом съм с вас, и радвам се като гледам наредбата ви и постоянството ви във верата Христова.
6 И тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, в него ходете,
7 вкоренени и назидавани в него, и утвърдени във верата както бехте научени, и преуспевайте в нея с благодарение.
8 Братие, гледайте да ви не заплени некой с философия и с праздна измама по предание человеческо, по стихиите на света, а не по Христа;
9 защото в него обитава телесно всичката пълнота на божеството,
10 и вие имате пълнота в него, който е глава на всеко началство и власт;
11 в когото и обрезани бидохте с неръкотворено обрезване, и съблекохте греховното тело на плътта чрез обрезването Христово;
12 спогребени с него в кръщението, в което и съвъскръснахте чрез верата на действието от Бога който го възкръси от мъртвите.
13 И вас, като бяхте мъртви в прегрешенията и в необрязването на плътта си, съживи с него като прости всите наши престъпления,
14 и като изтреби противния нам с постановленията запис който беше против нас, и махна го отсред, и прикова го на кръста;
15 и като съблече началствата и властите, изведе ги на позор явно и възтържествува над тех чрез него.
16 И тъй, да ви не осъжда никой за ядене, или за пиене, или за това което се отнася до некой праздник, или до новолуние, или до съботи;
17 които са сенка на бъдещото, а телото е Христово.
18 Никой с измама да ви не лиши от наградата със самоволно смиреномъдрие и с ангелослужение, като се вглъбява в неща които не е видел, и напраздно се надува с плътския си ум,
19 а не държи главата Христа, от когото всичкото тело, чрез ставите и свързките снабдявано и свързвано, расте по Божие нараснуване.
20 И тъй, ако сте с Христа умрели колкото за стихиите на света, то защо като че сте живи на света държите постановления,
21 "Не похващай, не вкусвай, не пипай,"
22 които всички от употребение се развалят, по человечески заповеди и учения?
23 които имат само вид на премъдрост в самоволно богослужение и смиреномъдрие и непощадение на телото, не за никаква почест в насищение на плътта.
Цариградски превод
1  2  3  4