Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 3 глава
×
1  2  3  4 
1 И тъй, ако сте съвъскръснали с Христа, търсете горното, дето Христос седна отдесно на Бога.
2 Мислете за горното, а не за земното;
3 защото умрехте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
4 Когато Христос животът наш се яви, тогаз и вие с него ще се явите в слава.
5 И тъй, умъртвете земните ваши удове, блуд, нечистота, страст, зла похот, и лихоимство, което е идолослужение;
6 заради които иде гнев Божий върх синовете на непокорството;
7 в които сте и вие некога си ходили когато живеехте в тех.
8 А сега отхвърлете и вие всичко това, гнев, ярост, злоба, хулене, срамотни речи от устата си.
9 Недейте говори лъжа един на друг, като се съблекохте вече от ветхия человек с делата му,
10 и облекохте се с новия, който се подновява в познание по образа на тогоз който го е създал;
11 дето нема Елин нито Юдеин, обрезване и необрезване, варвар, Скит, раб, свободен; но все и във все Христос.
12 И тъй, като избрани Божии свети и възлюблени облечете се с милосердие, благодат, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение.
13 Претърпевайте си един на друг, и един на друг си прощавайте ако би некой да има връх некого тъжба: както и Христос е простил вам, така и вие.
14 И над всичко това облечете се в любовта, която е свързка на съвършенството.
15 И мир Божий да владее в сърдцата ви, на който сте призовани в едно тело; и благодарни бивайте.
16 Словото Христово да се вселява във вас богато с всека премъдрост; учете се и вразумявайте се в псалми и пения и песни духовни, като пеете Господу с благодат в сърцата си.
17 И все що правите словом или делом, всичко правете в името на Господа Исуса, благодареще чрез него Богу и Отцу.
18 Жени, покорявайте се на своите си мъже, както подобава в Господа.
19 Мъже, любете жените си, и не бивайте жестоки към тех.
20 чада, бъдете послушни на родителите си във всичко, защото това е благоугодно Господу.
21 Отци, не раздразняйте чадата си, да не малодушествуват.
22 Раби, бъдете във всичко послушни на вашите по плът господари, не с работене само пред очите им както человекоугодници, но с простота сърдечна боеще се от Бога.
23 И все що правите, работете от душа, като на Господа, а не като на человеци;
24 понеже знаете че ще приемете от Господа заплатата на наследието; защото на Господа Христа слугувате.
25 А който струва неправда ще приеме заплатата на неправдата си; и нема лицеприятие.
Цариградски превод
1  2  3  4