Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 3 глава
×
1  2  3  4 
1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.
1 И тъй, ако сте съвъскръснали с Христа, търсете горното, дето Христос седна отдесно на Бога.
1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
2 Мислете за горното, а не за земното;
2 Мислете за горното, а не за земното;
2 Set your affection on things above, not on things on the earth.
3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
3 защото умрехте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
4 Когато Христос животът наш се яви, тогаз и вие с него ще се явите в слава.
4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.
5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;
5 И тъй, умъртвете земните ваши удове, блуд, нечистота, страст, зла похот, и лихоимство, което е идолослужение;
5 Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:
6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните;
6 заради които иде гнев Божий върх синовете на непокорството;
6 For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:
7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.
7 в които сте и вие некога си ходили когато живеехте в тех.
7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them.
8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.
8 А сега отхвърлете и вие всичко това, гнев, ярост, злоба, хулене, срамотни речи от устата си.
8 But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му,
9 Недейте говори лъжа един на друг, като се съблекохте вече от ветхия человек с делата му,
9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;
10 и облекохте се с новия, който се подновява в познание по образа на тогоз който го е създал;
10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:
11 гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко.
11 дето нема Елин нито Юдеин, обрезване и необрезване, варвар, Скит, раб, свободен; но все и във все Христос.
11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.
12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
12 И тъй, като избрани Божии свети и възлюблени облечете се с милосердие, благодат, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение.
12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
13 Претърпевайте си един на друг, и един на друг си прощавайте ако би некой да има връх некого тъжба: както и Христос е простил вам, така и вие.
13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.
14 И над всичко това облечете се в любовта, която е свързка на съвършенството.
14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.
15 И мир Божий да владее в сърдцата ви, на който сте призовани в едно тело; и благодарни бивайте.
15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
16 Словото Христово да се вселява във вас богато с всека премъдрост; учете се и вразумявайте се в псалми и пения и песни духовни, като пеете Господу с благодат в сърцата си.
16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
17 и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.
17 И все що правите словом или делом, всичко правете в името на Господа Исуса, благодареще чрез него Богу и Отцу.
17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
18 Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.
18 Жени, покорявайте се на своите си мъже, както подобава в Господа.
18 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.
19 Мъже, любете жените си, и не бивайте жестоки към тех.
19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.
20 чада, бъдете послушни на родителите си във всичко, защото това е благоугодно Господу.
20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.
21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
21 Отци, не раздразняйте чадата си, да не малодушествуват.
21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.
22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа.
22 Раби, бъдете във всичко послушни на вашите по плът господари, не с работене само пред очите им както человекоугодници, но с простота сърдечна боеще се от Бога.
22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God;
23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци;
23 И все що правите, работете от душа, като на Господа, а не като на человеци;
23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.
24 понеже знаете че ще приемете от Господа заплатата на наследието; защото на Господа Христа слугувате.
24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
25 Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.
25 А който струва неправда ще приеме заплатата на неправдата си; и нема лицеприятие.
25 But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.
Превод от 1940 г
Цариградски превод
King James Version
1  2  3  4