Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 И тъй, ако сте съвъскръснали с Христа, търсете горното, дето Христос седна отдесно на Бога.
2 Мислете за горното, а не за земното;
3 защото умрехте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
4 Когато Христос животът наш се яви, тогаз и вие с него ще се явите в слава.
5 И тъй, умъртвете земните ваши удове, блуд, нечистота, страст, зла похот, и лихоимство, което е идолослужение;
6 заради които иде гнев Божий върх синовете на непокорството;
7 в които сте и вие некога си ходили когато живеехте в тех.
8 А сега отхвърлете и вие всичко това, гнев, ярост, злоба, хулене, срамотни речи от устата си.
9 Недейте говори лъжа един на друг, като се съблекохте вече от ветхия человек с делата му,
10 и облекохте се с новия, който се подновява в познание по образа на тогоз който го е създал;
11 дето нема Елин нито Юдеин, обрезване и необрезване, варвар, Скит, раб, свободен; но все и във все Христос.
12 И тъй, като избрани Божии свети и възлюблени облечете се с милосердие, благодат, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение.
13 Претърпевайте си един на друг, и един на друг си прощавайте ако би некой да има връх некого тъжба: както и Христос е простил вам, така и вие.
14 И над всичко това облечете се в любовта, която е свързка на съвършенството.
15 И мир Божий да владее в сърдцата ви, на който сте призовани в едно тело; и благодарни бивайте.
16 Словото Христово да се вселява във вас богато с всека премъдрост; учете се и вразумявайте се в псалми и пения и песни духовни, като пеете Господу с благодат в сърцата си.
17 И все що правите словом или делом, всичко правете в името на Господа Исуса, благодареще чрез него Богу и Отцу.
18 Жени, покорявайте се на своите си мъже, както подобава в Господа.
19 Мъже, любете жените си, и не бивайте жестоки към тех.
20 чада, бъдете послушни на родителите си във всичко, защото това е благоугодно Господу.
21 Отци, не раздразняйте чадата си, да не малодушествуват.
22 Раби, бъдете във всичко послушни на вашите по плът господари, не с работене само пред очите им както человекоугодници, но с простота сърдечна боеще се от Бога.
23 И все що правите, работете от душа, като на Господа, а не като на человеци;
24 понеже знаете че ще приемете от Господа заплатата на наследието; защото на Господа Христа слугувате.
25 А който струва неправда ще приеме заплатата на неправдата си; и нема лицеприятие.
Цариградски превод
1  2  3  4