Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 Господари, отдавайте на рабите си праведното и равното, като знаете че и вие имате Господар на небеса.
2 На молитва бъдете постоянни, и бодърствувайте в нея с благодарение;
3 молете се още и за нас да ни отвори Бог врата на словото, да говоря тайната Христова за която съм и вързан,
4 да я явя както ми подобава да говоря.
5 Към външните обхождайте се с мъдрост като изкупувате времето.
6 Говоренето ви да бъде винаги с благодат подправено със сол, да знаете как требва да отговаряте всекиму едному.
7 Колкото за мене, ще ви изкаже всичкото Тихик, възлюблений брат и верен служител и съслужник в Господа,
8 когото само за това проводих до вас, да разбере състоянието ви и да утеши сърдцата ви,
9 с Онисима вернаго и любезнаго брата който е от вас; ще ви изкажат за тука всичко.
10 Поздравява ви Аристарх, съпленникът ми, и Марко, сродникът на Варнава, (за когото приехте поръчване: ако дойде при вас, приемете го,)
11 и Исус нарицаемий Юст, които са от обрезаните: те ми са единствените сътрудници в царството Божие които ми станаха утешение.
12 Поздравява ви Епафрас, раб Христов, който е от вас, и който всекога за вас се подвизава в молитвите, да стоите съвършени и изпълнени във всека воля Божия.
13 Защото свидетелствувам за него че има голема ревност за вас и за тези които са в Лаодикия и в Иеропол.
14 Поздравява ви възлюбленият Лука лекарът, и Димас.
15 Поздравете братята които са в Лаодикия, и Нимфана и домашната му църква.
16 И като прочетете писмото помежду си, сторете да се прочете и в църквата на Лаодикийците; и това което е из Лаодикия да го прочетете и вие.
17 И речете Архипу: Внимавай на служенето което си приел в Господа, да го изпълниш.
18 Поздравлението съм писал аз Павел с ръката си. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4