Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 4 глава
×
1  2  3  4 
1 Господари, отдавайте на рабите си праведното и равното, като знаете че и вие имате Господар на небеса.
2 На молитва бъдете постоянни, и бодърствувайте в нея с благодарение;
3 молете се още и за нас да ни отвори Бог врата на словото, да говоря тайната Христова за която съм и вързан,
4 да я явя както ми подобава да говоря.
5 Към външните обхождайте се с мъдрост като изкупувате времето.
6 Говоренето ви да бъде винаги с благодат подправено със сол, да знаете как требва да отговаряте всекиму едному.
7 Колкото за мене, ще ви изкаже всичкото Тихик, възлюблений брат и верен служител и съслужник в Господа,
8 когото само за това проводих до вас, да разбере състоянието ви и да утеши сърдцата ви,
9 с Онисима вернаго и любезнаго брата който е от вас; ще ви изкажат за тука всичко.
10 Поздравява ви Аристарх, съпленникът ми, и Марко, сродникът на Варнава, (за когото приехте поръчване: ако дойде при вас, приемете го,)
11 и Исус нарицаемий Юст, които са от обрезаните: те ми са единствените сътрудници в царството Божие които ми станаха утешение.
12 Поздравява ви Епафрас, раб Христов, който е от вас, и който всекога за вас се подвизава в молитвите, да стоите съвършени и изпълнени във всека воля Божия.
13 Защото свидетелствувам за него че има голема ревност за вас и за тези които са в Лаодикия и в Иеропол.
14 Поздравява ви възлюбленият Лука лекарът, и Димас.
15 Поздравете братята които са в Лаодикия, и Нимфана и домашната му църква.
16 И като прочетете писмото помежду си, сторете да се прочете и в църквата на Лаодикийците; и това което е из Лаодикия да го прочетете и вие.
17 И речете Архипу: Внимавай на служенето което си приел в Господа, да го изпълниш.
18 Поздравлението съм писал аз Павел с ръката си. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4