Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 1 глава
×
1  2  3  4 
1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,
2 до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].
2 To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,
3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),
4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,
5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,
5 For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;
6 което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
6 Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:
7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;
7 As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;
8 който ни и извести за вашата любов в Духа.
8 Who also declared unto us your love in the Spirit.
9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,
9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;
10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
10 That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;
11 подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;
12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;
12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:
13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:
14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:
15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:
17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
17 And he is before all things, and by him all things consist.
18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.
19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота,
19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,
21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled
22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:
23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.
23 If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:
25 на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
25 Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
26 сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;
26 Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
27 на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.
27 To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.
28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
29 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.
29 Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4