Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Солунци 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 При това още, братие, просим и молим ви в Господа Исуса, каквото сте приели от нас как требва да ходите и да угодявате Богу така да преуспевате повече;
2 защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.
3 Понеже това е волята Божия, вашето освещение, да се въздържате от блуд:
4 да знае всеки от вас да държи съсъда си в светост и честност,
5 не в страст на похот както и езичниците които не знаят Бога;
6 да не преминува некой предела и да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е отмъстител, както ви и от по-напред казахме и засвидетелствувахме;
7 защото Бог не ни е призовал на нечистота, но на светост.
8 И тъй, който отхвърля това не отхвърля человека, но Бога който е и дал нам Духа своего Светаго.
9 А за братолюбието немате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един към друг;
10 защото и правите това на всите братя които са по всичка Македония. И молим ви се, братие, да преуспевате повече,
11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, и да вършите своите си работи, и да работите със своите си ръце, както ви заръчахме;
12 за да ходите благообразно пред външните, и да немате нужда от нищо.
13 И не искам, братие, да не знаете за умрелите, за да не скърбите както и другите които немат надежда.
14 Защото ако верваме че Исус умре и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще приведе с него заедно.
15 Защото това ви казваме със слово Господне, че ние живите които останем до пришествието Господне нема да предварим умрелите;
16 понеже сам Господ ще слезе от небето с повеление, с глас архангелов, и с тръба Божия; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
17 после ние живите които сме останали с тех наедно ще бъдем грабнати на облаци да срещнем Господа на въздух; и така ще бъдем всекога с Господа.
18 И тъй, утешавайте се един друг с тези думи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5