Търсене в Библията онлайн
 
1 Солунци 4 глава
×
1  2  3  4  5 
1 При това още, братие, просим и молим ви в Господа Исуса, каквото сте приели от нас как требва да ходите и да угодявате Богу така да преуспевате повече;
2 защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.
3 Понеже това е волята Божия, вашето освещение, да се въздържате от блуд:
4 да знае всеки от вас да държи съсъда си в светост и честност,
5 не в страст на похот както и езичниците които не знаят Бога;
6 да не преминува некой предела и да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е отмъстител, както ви и от по-напред казахме и засвидетелствувахме;
7 защото Бог не ни е призовал на нечистота, но на светост.
8 И тъй, който отхвърля това не отхвърля человека, но Бога който е и дал нам Духа своего Светаго.
9 А за братолюбието немате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един към друг;
10 защото и правите това на всите братя които са по всичка Македония. И молим ви се, братие, да преуспевате повече,
11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, и да вършите своите си работи, и да работите със своите си ръце, както ви заръчахме;
12 за да ходите благообразно пред външните, и да немате нужда от нищо.
13 И не искам, братие, да не знаете за умрелите, за да не скърбите както и другите които немат надежда.
14 Защото ако верваме че Исус умре и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще приведе с него заедно.
15 Защото това ви казваме със слово Господне, че ние живите които останем до пришествието Господне нема да предварим умрелите;
16 понеже сам Господ ще слезе от небето с повеление, с глас архангелов, и с тръба Божия; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
17 после ние живите които сме останали с тех наедно ще бъдем грабнати на облаци да срещнем Господа на въздух; и така ще бъдем всекога с Господа.
18 И тъй, утешавайте се един друг с тези думи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5