Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 Подир смъртта на Моисея раба Господен, говори Господ на Исуса Навиевия син, слугата Моисеев, и рече:
2 Рабът ми Моисей умря; сега прочее стани та мини този Иордан, ти и всичките тия люде, в земята която аз давам на тях, на Израилевите синове.
3 Всяко място на което стъпи стъпката на нозете ви давам го вам както казах Моисею.
4 От пустинята и този Ливан до голямата река, реката Евфрат, всичката земя на Хетейците, и до голямото море към запад на слънцето ще бъдат пределите ви.
5 Никой няма да устои пред тебе във всичките дни на живота ти: като бях с Моисея, така ще бъда и с тебе: няма да те оставя, нито да те напусна.
6 Бъди крепък и мъжествен; защото ти ще разделиш в наследие на тия люде земята която се клех на отците им да дам на тях.
7 Само бъди крепък и твърде мъжествен, за да правиш прилежно по всичкия закон който ти заповяда рабът ми Мойсей: не се уклонявай ни надесно ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш.
8 Да се не отдалечи таз книга на закона от устата ти; но нея да преговаряш деня и нощя за да правиш прилежно по всичко каквото е написано в нея, защото тогаз ще напредваш в пътя си, и тогаз ще имаш добър успех.
9 Ето, заповядвам ти: бъди крепък и мъжествен; да не се уплашиш и да не се страхуваш; защото е с тебе Господ Бог твой де и да идеш.
10 И заповяда Исус на надзирателите на людете и рече:
11 Преминете през сред стана, и заповядайте на людете и речете: Пригответе си храна за път; защото още три дни и вие ще преминете този Иордан за да влезете да наследите земята която Господ Бог ваш дава да я наследите.
12 И на Рувимовците, и на Гадовците, и на половината от племето Манасиево говори Исус и рече:
13 Помнете думата която ви заповяда Моисей раб Господен и рече: Господ Бог ви упокои и даде ви таз земя.
14 Жените ви, чадата ви, и добитъкът ви да останат в земята която ви Моисей даде отсам Иордан, и вие всички силни юнаци да преминете пред братята си оръжени и да им помогнете,
15 доде успокои Господ братята ви както и вас, и наследят и те земята която Господ Бог ваш им дава; тогаз да се върнете в земята на наследието си, и да я наследите, която Моисей рабът Господен ви дава отсам Иордан към изток на слънцето.
16 И отговориха Исусу и казаха: Всичко що ни заповядваш ще направим, и където ни проводиш ще идем.
17 Както слушахме във всичко Моисея така ще слушаме и тебе; само Господ Бог твой да е с тебе както беше с Моисея.
18 Всеки человек който се съпротиви на твоите заповеди, и не послуша думите ти по всичко що му заповядваш, да се умъртви; само ти бъди крепък и мъжествен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24