Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И като чу това Явин Асорский цар, прати на Иовава Мадонския цар, и на Симвронския цар, и на Ахсафския цар,
2 и на царете които бяха към север в планинската страна и полянската, към юг на Хинерот, и в дола, и в Нафат-дор към запад,
3 и на Ханаанците които бяха към изток и към запад, и на Аморейците, и Хетейците, и Ферезейците, и Иевусейците в гората, и на Евейците под Ермон в земята Масфа.
4 И излязоха, те и всичките им войнства заедно с тях, люде много както е пясъкът който е покрай морето по множество, с коне и колесници твърде много.
5 И като се събраха всички тези царе, дойдоха и разположиха заедно стана си близу при водата Мером за да се бият с Израиля.
6 И рече Господ Исусу: Да се не убоиш от лицето им; защото утре, около този час, аз ще ги предам всичките убити пред Израиля: на конете им ще прережеш жилите, и колесниците им ще изгориш с огън.
7 И отиде внезапно Исус, и с него всичките ратни люде, против тях при водата Мером, и нападнаха върх тях.
8 И предаде ги Господ в ръката на Израиля; и поразиха ги, и прогнаха ги дори до големия Сидон, и дори до Мисрефот-маим, и дори до дола на Масфа към изток, и поразиха ги доде не оставиха от тях остатък.
9 И направи им Исус както му заповяда Господ: на конете им преряза жилите, и колесниците им изгори с огън.
10 И върна се Исус в истото време и превзе Асор, и порази царя му с нож; защото Асор беше по-напред първенствуващ на всички тези царства.
11 И всичките души които бяха в него поразиха с острото на ножа и изтребиха ги: не остана нищо което имаше дихание; и изгори Асор с огън.
12 И всичките градове на онези царе, и всичките им царе хвана Исус, и порази ги с острото на ножа: изтреби ги както заповяда Мойсей раб Господен.
13 А всичките градове които стоеха върх хълмовете си, тях не изгори Израил; освен един Асор изгори Исус.
14 И всичките користи на тези градове и скотовете плениха за себе си Израилевите синове; и всичките человеци поразиха с острото на ножа доде ги изтребиха: не оставиха нищо което имаше дихание.
15 Както заповяда Господ на Моисея раба си, така заповяда Моисей на Исуса, и така направи Исус: не престъпи нищо от всичко що заповяда Господ Моисею.
16 И превзе Исус всичката оназ планинска зема и всичката южна, и всичката земя Гесен, и равнината и полето, и гората на Израил и равнината му,
17 от гората Алак която възходи към Сиир дори до Ваалгад в дола на Ливан, под гората Ермон; и хвана всичките им царе, и порази ги, и умъртви ги.
18 Много време ратуваше Исус против всички тези царе.
19 Нямаше град който би направил мир с Израилевите синове, освен Евейците които живееха в Гаваон: всичките превзеха с бран.
20 Защото от Господа стана да се ожесточат сърдцата им да срещнат с бой Израиля на бой, за да ги изтреби той, да няма помилване за тях, но да ги изтребят както заповяда Господ Моисею.
21 И дойде Исус в онова време и изтреби Енакимите от горите, от Хеврон, от Девир, от Анав, и от всичките гори Юдини, и от всичките гори Израилеви: изтреби ги Исус заедно с градовете им.
22 Не останаха Енакими в земята на Израилевите синове: само в Газа, в Гет, и в Азот останаха.
23 И превзе Исус всичката земя, по всичко що рече Господ Моисею; и даде я Исус на Израиля за наследие според разделението им по племената им. И земята утиши от бран.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24