Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток:
2 аморейският цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и е в средата на долината, и владееше половината на Галаад до потока Явок, който е граница на амонците,
3 и, на изток, дори до езерото Хинерот и до полското море, сиреч, Соленото море, на изток, до пътя към Вет-иесимот, и на южната страна под Асдот-фасга:
4 и пределите на васанския цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Астарот и в Едраи,
5 който владееше в Ермонската планина, в Салха и в целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината от Галаад до границата на есевонския цар Сион.
6 Тях поразиха Господния слуга Моисей и израилтяните; и Господният слуга Моисей даде земята им за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.
7 И ето царете на земята оттатък Иордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до нагорнището Халак, което отива към Сиир; и Исус даде земята им за притежание на Израилевите племена, според както щяха да бъдат разделени:
8 в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. Царете бяха от хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, а именно:
9 ерихонският цар, един; царят на Гай, град близо до Ветил, един;
10 ерусалимският цар, един; хевронският цар, един;
11 ярмутският цар, един; лахийският цар, един;
12 еглонският цар, един; гезерският цар, един;
13 девирският цар, един; гедерският цар, един;
14 хорманският цар, един; арадският цар, един;
15 ливанският цар, един; одоламският цар, един;
16 макиданският цар, един; ветилският цар, един;
17 тапфуанският цар, един; еферският цар, един;
18 афекският цар, един; ласаронският цар, един;
19 мадонският цар, един; асорският цар, един;
20 симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един;
21 таанахският цар, един; магедонският цар, един;
22 кедеският цар, един; царят на Иокнеам в Кармил, един;
23 царят на Дор в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един;
24 тирзанският цар, един; всичките царе, тридесет и един.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24