Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А царете на тази земя са тези, които Израилевите синове поразиха и превзеха земята им, оттам Иордан към изток на слънцето, от потока Арнон до гората Ермон, и всичкото поле към изток:
2 Сион Аморейският цар, който живееше в Есевон, и който владееше от Ароир който е при устието на потока Арнон, и средата на потока, и половината на Галаад до потока Явок който е предел на Амоновите синове,
3 и от полето до морето Хинерот към изток, и до морето на полето, сиреч Солено Море към изток, до пътя към Вет-иесимот, и от южната страна под Асдот-фасга:
4 и пределите на Ога Васанския цар, който беше останал от исполините и живееше в Астарот и в Едраи,
5 който владееше в гората Ермон, и в Салха, и във всичкия Васан, до пределите на Гесурците и на Мааханците, и половината на Галаад, предел на Сиона Есевонския цар.
6 Тях порази Моисей раб Господен и Израилевите синове; и даде земята им Моисей раб Господен наследие на Рувимовците, и на Гадовците, и на половината от Манасиевото племе.
7 И тези са царете на земята които порази Исус и Израилевите синове отсам Иордан към запад, от Ваалгад в дола на Ливан дори до гората Халак която възлиза в Сиир; и даде я Исус на Израилевите племена наследие според разделенията им,
8 в горите, и в равнините, и в полетата, и в подгорията, и в пустинята, и в южната страна: Хетейците, Аморейците, и Ханаанците, Ферезейците, Евейците, и Иевусейците:
9 Иерихонский цар, един; царят на Гай, град близу при Ветил, един;
10 Ерусалимский цар, един; Хевронский цар, един;
11 Ярмутский цар, един; Лахиский цар, един;
12 Еглонский цар, един; Гезерский цар, един;
13 Девирский цар, един; Гедерский цар, един;
14 царят на Хорма, един; Арадский цар, един;
15 Ливненский цар, един; Одоламский цар, един;
16 Макидский цар, един; Ветилский цар, един;
17 Танфуский цар, един; Еферский цар, един;
18 Афекский цар, един; Ласаронский цар, един;
19 Мадонский цар, един; Асорский цар, един;
20 Симрон-меронский цар, един; Ахсафский цар, един;
21 Таанахский цар, един; Магедонский цар, един;
22 Кедеский цар, един; Иокнеамский цар в Кармил, един;
23 Дорский цар в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един;
24 царят на Тирса, един: всичките царе, тридесет и един.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24