Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А царете на тази земя са тези, които Израилевите синове поразиха и превзеха земята им, оттам Иордан към изток на слънцето, от потока Арнон до гората Ермон, и всичкото поле към изток:
2 Сион Аморейският цар, който живееше в Есевон, и който владееше от Ароир който е при устието на потока Арнон, и средата на потока, и половината на Галаад до потока Явок който е предел на Амоновите синове,
3 и от полето до морето Хинерот към изток, и до морето на полето, сиреч Солено Море към изток, до пътя към Вет-иесимот, и от южната страна под Асдот-фасга:
4 и пределите на Ога Васанския цар, който беше останал от исполините и живееше в Астарот и в Едраи,
5 който владееше в гората Ермон, и в Салха, и във всичкия Васан, до пределите на Гесурците и на Мааханците, и половината на Галаад, предел на Сиона Есевонския цар.
6 Тях порази Моисей раб Господен и Израилевите синове; и даде земята им Моисей раб Господен наследие на Рувимовците, и на Гадовците, и на половината от Манасиевото племе.
7 И тези са царете на земята които порази Исус и Израилевите синове отсам Иордан към запад, от Ваалгад в дола на Ливан дори до гората Халак която възлиза в Сиир; и даде я Исус на Израилевите племена наследие според разделенията им,
8 в горите, и в равнините, и в полетата, и в подгорията, и в пустинята, и в южната страна: Хетейците, Аморейците, и Ханаанците, Ферезейците, Евейците, и Иевусейците:
9 Иерихонский цар, един; царят на Гай, град близу при Ветил, един;
10 Ерусалимский цар, един; Хевронский цар, един;
11 Ярмутский цар, един; Лахиский цар, един;
12 Еглонский цар, един; Гезерский цар, един;
13 Девирский цар, един; Гедерский цар, един;
14 царят на Хорма, един; Арадский цар, един;
15 Ливненский цар, един; Одоламский цар, един;
16 Макидский цар, един; Ветилский цар, един;
17 Танфуский цар, един; Еферский цар, един;
18 Афекский цар, един; Ласаронский цар, един;
19 Мадонский цар, един; Асорский цар, един;
20 Симрон-меронский цар, един; Ахсафский цар, един;
21 Таанахский цар, един; Магедонский цар, един;
22 Кедеский цар, един; Иокнеамский цар в Кармил, един;
23 Дорский цар в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един;
24 царят на Тирса, един: всичките царе, тридесет и един.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24