Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А Исус беше стар, и преминал на възраст: и рече му Господ: Ти си стар, преминал на възраст, а остава още много земя да се превземе.
2 Тая е земята която остава още: всичките околности на Филистимците, и всичката Гесурска земя,
3 от Сиор, който е срещу Египет, до пределите на Акарон към север, които се считат на Ханаанците; петте войводства на Филистимците, на Газяните, на Азотяните, на Аскалонците, на Гетците, и на Акаронците; и земята която е на Авейците:
4 от южната страна, всичката земя на Ханаанците, и Меара, която е на Сидонците до Афек, до Аморейските предели;
5 и земята на Гевалците, и всичкий Ливан към изток на слънцето, от Ваалгад под гората Ермон, до входа Емат:
6 всичките горски жители от Ливан до Мисрефот-маим, всичките Сидонци: тях аз ще изтребя от лицето на Израилевите синове; а ти я раздели за наследие на Израилтяните както ти заповядах.
7 Сега прочие раздели тази земя за наследие на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.
8 Рувимовците и Гадовците с другата му половина взеха наследието си, което им даде Моисей оттам Иордан към изток, както Моисей раб Господен им даде,
9 От Ароир, който е при устието на потока Арнон, и града който е в средата на потока, и всичката равнина Медева до Девон.
10 и всичките градове на Сиона Аморейския цар, който царуваше в Есевон до пределите на Амоновите синове,
11 и Галаад, и пределите на Гесурците и на Мааханците, и всичката гора Ермон, и всичкия Васан до Салха,
12 всичкото царство на Ога във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, който остана от остатъците на исполините; защото тях Моисей порази и ги изгони.
13 Израилевите синове обаче не изгониха Гесурците и Мааханците, но Гесурците и Мааханците живеят между Израиля дори до днес.
14 Само на Левиевото племе не даде наследие: жъртвите Господу Богу Израилеву са тяхното наследие, както им рече.
15 И даде Моисей на племето на Рувимовите синове наследие според родовете им.
16 И пределите им бяха от Ароир, който е при устието на потока Арнон, и града който е всред потока, и всичката равнина до Медева,
17 Есевон и всичките му градове в равнината, Девон, и Вамот-ваал, и Вет-ваалмеон,
18 и Яса, и Кедимот, и Мафаат,
19 и Кириатаим, и Сивма, и Зарет-саар в гората на Емак.
20 и Вет-фегор, и Асдот-фасга, и Вет-иесимот,
21 и всичките градове на равнината, и всичкото царство на Сиона Аморейския цар, който царуваше в Есевон, когото порази Моисей, него и князовете на Мадиам, Евия, и Рекема, и Сура, и Ура, и Рева, князове на Сиона, които живееха в оназ земя.
22 И Валаама сина Веоров чародея, убиха Израилевите синове с нож между убитите от тях.
23 И на Рувимовите синове пределът им беше Иордан. Това е наследието на Рувимовите синове според родовете им, градовете и селата им.
24 И даде Моисей наследие на Гадовото племе, на Гадовите синове, според родовете им.
25 И пределът им беше Язир, и всичките Галаадски градове, и половината от земята на Амоновите синове до Ароир, срещу Рава,
26 и от Есевон до Рамат-масфа и Ветоним, и от Маханаим до пределите на Девир,
27 и в дола Ветарам, и Ветнимра, и Сокхот, и Сафон, остатъкът от царството на Сиона Есевонския цар, и пределът Иордан до края на морето Хинерот оттам Иордан към изток.
28 Това е наследието на Гадовите синове според родовете им, градовете и селата им.
29 И даде Моисей наследие на половината от Манасиевото племе; и стана стяжание на половината от племето на Манасиевите синове според родовете им.
30 И пределът им беше от Маханаим всичкият Васан, всичкото царство на Ога Васанския цар, и всичките паланки на Яир които са у Васан, шестдесет градове;
31 и половината от Галаад, и Астарот, и Едраи, градове на Оговото царство във Васан, дадоха се на синовете на Махира сина Манасиев, на половината от Махировите синове според родовете им.
32 Тези са местата които Моисей даде за наследие в Моавовите полета оттам Иордан, срещу Иерихон, към изток.
33 А на Левиевото племе не даде наследие Моисей: Господ Бог Израилев, той беше наследието им както им рече.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24