Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И тези са местата които Израилевите синове взеха за наследие в Ханаанската земя, които им разделиха за наследие Елеазер свещенникът, и Исус синът Навиев, и началниците на отците от племената на Израилевите синове.
2 С жребие стана наследието на тези девет племена и половина, както заповяда Господ чрез Моисея.
3 Защото Моисей беше дал наследието на двете и половина племена оттам Иордан; но на Левитите не даде наследие между тях.
4 Защото Иосифивите синове бяха две племена, на Манасия и на Ефрема; и не дадоха на Левитите дял в таз земя, само градове за да обитават с околностите им, за добитъка им и за стоката им.
5 Както заповяда Господ Моисею, така направиха Израилевите синове, и разделиха земята.
6 И приближиха се Юдините синове при Исуса в Галгал; и рече му Халев синът на Иефония Кенезов: Ти знаеш словото което говори Господ Моисею, человеку Божию, за мене и за тебе в Кадис-варни.
7 Аз бях на четиридесет години когато ме прати Моисей раб Господен от Кадис-варни за да прегледам земята; и донесох му известие според както ми беше на сърдце.
8 Братята ми обаче които възлязоха с мене обезсърдчиха людете; но аз последовах напълно Господу Богу моему.
9 И закле се Моисей в този ден и рече: Непременно земята на която са стъпили нозете ти ще бъде твое наследие и на синовете ти за всегда, защото напълно последва ти Господу Богу моему.
10 И сега, ето, Господ ме упази жив, като рече, тез четиридесет и пет лета, от който ден говори Господ това слово Моисею, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, аз съм днес на осемдесет и пет години.
11 Още и днес съм силен, като в деня когато ме прати Моисей: както беше тогаз силата ми, така е и сега силата ми за бран, и да излазям, и да влазям,
12 Сега прочее дай ми тази гора, за която говори Господ в онзи ден; защото ти чу в онзи ден че имаше там Енакими и големи укрепени градове. Само Господ да е с мене, аз ще ги изгоня както рече Господ.
13 И благослови го Исус, и даде на Халева Иефониевия син Хеврон за наследие.
14 За това Хеврон стана наследие на Халева сина на Иефония Кенезов дори до днес, защото напълно последва Господу Богу Израилеву.
15 А името на Хеврон първо беше Кириат-арва; а Арва беше голям человек между Енакимите. И земята се утеши от бран.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24