Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И тези са местата които Израилевите синове взеха за наследие в Ханаанската земя, които им разделиха за наследие Елеазер свещенникът, и Исус синът Навиев, и началниците на отците от племената на Израилевите синове.
2 С жребие стана наследието на тези девет племена и половина, както заповяда Господ чрез Моисея.
3 Защото Моисей беше дал наследието на двете и половина племена оттам Иордан; но на Левитите не даде наследие между тях.
4 Защото Иосифивите синове бяха две племена, на Манасия и на Ефрема; и не дадоха на Левитите дял в таз земя, само градове за да обитават с околностите им, за добитъка им и за стоката им.
5 Както заповяда Господ Моисею, така направиха Израилевите синове, и разделиха земята.
6 И приближиха се Юдините синове при Исуса в Галгал; и рече му Халев синът на Иефония Кенезов: Ти знаеш словото което говори Господ Моисею, человеку Божию, за мене и за тебе в Кадис-варни.
7 Аз бях на четиридесет години когато ме прати Моисей раб Господен от Кадис-варни за да прегледам земята; и донесох му известие според както ми беше на сърдце.
8 Братята ми обаче които възлязоха с мене обезсърдчиха людете; но аз последовах напълно Господу Богу моему.
9 И закле се Моисей в този ден и рече: Непременно земята на която са стъпили нозете ти ще бъде твое наследие и на синовете ти за всегда, защото напълно последва ти Господу Богу моему.
10 И сега, ето, Господ ме упази жив, като рече, тез четиридесет и пет лета, от който ден говори Господ това слово Моисею, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, аз съм днес на осемдесет и пет години.
11 Още и днес съм силен, като в деня когато ме прати Моисей: както беше тогаз силата ми, така е и сега силата ми за бран, и да излазям, и да влазям,
12 Сега прочее дай ми тази гора, за която говори Господ в онзи ден; защото ти чу в онзи ден че имаше там Енакими и големи укрепени градове. Само Господ да е с мене, аз ще ги изгоня както рече Господ.
13 И благослови го Исус, и даде на Халева Иефониевия син Хеврон за наследие.
14 За това Хеврон стана наследие на Халева сина на Иефония Кенезов дори до днес, защото напълно последва Господу Богу Израилеву.
15 А името на Хеврон първо беше Кириат-арва; а Арва беше голям человек между Енакимите. И земята се утеши от бран.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24