Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А жребието за племето на Юдините синове по родовете им беше при Идумейския предел: пустинята Цин към юг беше полуденний край.
2 И южний предел им беше от приморията на Солено Море, от залива който се протака към юг;
3 и простираше се към южната страна във възхода на Акравим, и преминваше в Цин, и възлазяше от южната страна в Кадис-варни, и минуваше Есрон, и възлазяше в Адар, и вращаше се към Карка,
4 и минуваше в Асмон, и излазяше до потока на Египет; и свършваше се пределът в морето. Това ще ви бъде южен предел.
5 А източний предел беше Солено Море до край Иордан. И пределът към северната страна почваше от залива на морето към края на Иордан,
6 и възлазяше пределът до Ветагла и минуваше към север на Ветарава; и възлазяше пределът до камика на Воана Рувимовия син;
7 и възлазяше пределът към Девир от дола Ахор, и към север повращаше се към Галгал, среща възхода на Адумим, който е към южната страна на потока; после преминваше пределът върху водата на Енсемес, и свършваше се до източника Рогил;
8 и възлазяше пределът през дола на Еномовия син към южната страна на Иевус (това е Ерусалим;) и възлазяше пределът на върха на гората която е срещу дола на Еном към запад, който е в края на дола на Рафаимите към север;
9 и преминваше пределът от върха на гората до източника на водата Нефетоя, и излазяше в градовете на гората Ефрон, и управяше се пределът към Ваала, която е Кириатиарим;
10 и вращаше се пределът от Ваала към запад в гората Сиир, и минуваше към север в страната на гората Ярим, която е Хасалон; и слазяше у Ветсемес, и минуваше в Тамна:
11 после излазяше пределът в страната на Акарон към север; и управяше се пределът в Сикрон, и минуваше в гората на Ваала, и излазяше в Явнеил; и свършваше се пределът в морето.
12 И западний предел беше голямото море и приморията. Тези бяха пределите на Юдините синове изоколо според родовете им.
13 И на Халева Иефониевия син даде дял между Юдините синове според повелението Господне на Исуса, града на Арва отца Енакова, който е Хеврон.
14 И изпъди от там Халев тримата Енакови синове, Сесая, и Ахимана, и Талмая, Енаковите чада.
15 И от там възлезе против жителите на Девир; а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер.
16 И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам Ахса дъщеря си за жена.
17 И превзе го Готониил синът на Кенеза, брата Халевов; и даде му Ахса дъщеря си за жена.
18 И тя когато отхождаше подстори го да иска от баща й нива; и слезе от осела, и рече й Халев: Що ти е?
19 А тя рече: Дай ми благословение: понеже ми си дал южна земя, дай ми и водни източници. И даде й горните източници, и долните източници.
20 Това е наследието на племето на Юдините синове според родовете им.
21 И най-крайните градове в племето на Юдините синове към пределите на Едом към пладне бяха Кавсеил, и Едар, и Ягур,
22 и Кина, и Димона, и Адада,
23 и Кадес, и Асор, и Итнан,
24 Зиф, и Телем, и Ваалот,
25 и Асор-адата, и Кириот, Есрон, който е Асор,
26 Амам, и Сема, и Молада,
27 и Асаргада, и Есемон, и Ветфалет
28 и Асар-суал, и Вирсавее, и Визиотия,
29 Ваала, и Иим, и Асем,
30 и Елтолад, и Хесил, и Хорма,
31 и Сиклаг, и Мадмана, и Самсана,
32 и Леваот, и Силеим, и Аин, и Римон: всичките градове двадесет и девет и селата им.
33 В равнината бяха Естаол, и Сараа, и Асна,
34 и Заноа, и Енганим, Тапфуа, и Инам,
35 Ярмут, и Одолам, Сохо, и Азика.
36 и Сагарим, и Адитаим, и Гедира, (и Гедиротаим,) градове четиринадесет, и селата им;
37 Сенан, и Адаса, и Мигдалгад,
38 и Далаан, и Масфа, и Иоктеил,
39 Лахис, и Васкат, и Еглон,
40 и Хавон, и Лахмас, и Хитлис,
41 И Гедирот, Вет-дагон, и Наама, и Макида, градове шеснадесет, и селата им;
42 Ливна и Етер, и Асан,
43 и Иефта, и Асена, и Несив,
44 и Кеила, и Ахзив, и Мариса, градове девет, и селата им:
45 Акарон, и паланките му, и селата му,
46 от Акарон до морето всичките които са близу при Азот, и селата им,
47 Азот, паланките му, и селата му, Газа, паланките й, и селата й, до Египетския поток и голямото море с предела му.
48 И в планинските места, Самир, и Ятир, и Сохо,
49 и Дана, и Кириат-сана, която е Девир,
50 и Анав, и Естемо, и Аним,
51 и Гесен, и Олон, и Гило, градове единадесет, и селата им;
52 Арав, и Дума, и Есан,
53 и Янум, и Вет-танфуа, и Афека,
54 и Хумата, и Кириат-арва, който е Хеврон, и Сиор, градове девет, и селата им;
55 Маон, Кармил, и Зиф, и Юта,
56 и Иезраел, и Иокдеам, и Заноа,
57 Акаин, Гаваа, и Тамна, градове десет, и селата им;
58 Алул, Ветсур, и Гедор,
59 и Маарат, и Ветанот, и Елтекон, градове шест, и селата им;
60 Кириат-ваал, който е Кириатиарим, и Рава, градове два, и селата им.
61 В пустинята, Ветарава, Мидин, и Сехаха,
62 и Нивсан, и Градът на Солта, и Енгади, градове шест, и селата им.
63 А Юдините синове не могоха да изгонят Иевусейците които населяваха Ерусалим: но живеят Иевусейците с Юдините синове в Ерусалим до този ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24