Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А на племето на юдейците, според семействата им, се падна по жребие земята до едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният й край.
2 И южната им граница беше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към юг;
3 и простираше се към юг до нагорнището на Акравим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг от Кадис-варни, и минаваше край Есрон, възлизаше в Адар, завиваше към Карка,
4 минаваше в Асмон, и излизаше при египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южна граница.
5 А източната граница беше Соленото море до устието на Иордан. И границата на северната част почваше от залива на морето при устието на Иордан;
6 и границата възлизаше до Ветагла и минаваше на север от Ветарава; и границата възлизаше до камъка на Воана Рувимовия потомък;
7 и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на южната страна на потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил;
8 и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на южната страна на Евус (това е Ерусалим); и границата се възкачваше на върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, която е в северния край на долината на рефаимите;
9 и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше в градовете на ефронската гора; и границата се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим);
10 и от Ваала границата завиваше западно към сиирската гора, и минаваше край северната страна на гората Ярим (който е Хасалон), и слизаше у Ветсемес, и минаваше през Тамна;
11 после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и излизаше в Явнеил; и границата свършваше при морето.
12 А западната граница беше край голямото море и пределите му. Тия бяха границите, околовръст, на юдейците според семействата им.
13 И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.
14 И Халев изпъди от там тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада.
15 И от там отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер).
16 И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам дъщеря си Ахса за жена.
17 И превзе го Готониил син на Кенеза, Халевовия брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена.
18 И като отиваше тя му внуши щото да поиска от баща й нива; и тъй, като слезе от осела, Халев й рече: Що ти е?
19 А тя каза: Дай ми благословение; понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори. И той й даде горните извори и долните извори.
20 Това е наследството на племето на юдейците според семействата им.
21 А най-крайните градове в племето на юдейците към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,
22 Кина, Димона, Адада,
23 Кадес, Асор, Итнан,
24 Зиф, Телем, Ваалот,
25 Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор),
26 Амам, Сема, Молада,
27 Асаргада, Есемон, Ветфалет,
28 Асар-суал, Вирсавее, Визиотия,
29 Ваала, Иим, Асем,
30 Елтолад, Хесил, Хорма,
31 Сиклаг, Мадмана, Сансана,
32 Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове със селата си бяха двадесет и девет.
33 В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна,
34 Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам,
35 Ярмут, Одолам, Сохо, Азика,
36 Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им;
37 Сенан, Адаса, Мигдалгад,
38 Далаан Масфа, Иоктеил,
39 Лахис, Васкат, Еглон,
40 Хавон, Лахмас, Хитлис,
41 Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им;
42 Ливна, Етер, Асан,
43 Ефта, Асена, Несив,
44 Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им;
45 Акарон и заселищата му със селата му;
46 от Акарон до морето всичките градове, които са близо при Азот, със селата им;
47 Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата му със селата му, до египетския поток и голямото море с пределите му.
48 А в хълместите места: Самир, Ятир, Сохо,
49 Дана, Кириат-сана (който е Девир),
50 Анав, Естемо, Аним,
51 Гесен, Олон и Гило; единадесет града със селата им;
52 Арав, Дума, Есан,
53 Янум, Вет-тапфуа, Афека,
54 Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града със селата им;
55 Маон, Кармил, Зиф, Юта,
56 Езраел, Иокдеам, Заноа,
57 Акаин, Гаваа и Тамна, десет града със селата им;
58 Алул, Ветсур, Гедор,
59 Маарат, Ветанот и Елтекон, шест града със селата им;
60 Кириат-ваал (който е Кириатиарим) и Рава, два града със селата им.
61 В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха,
62 Нивсан, града на солта, и Енгади, шест града със селата им;
63 А юдейците не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдейците, и така живеят до днес.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24