Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А жребието за племето на Юдините синове по родовете им беше при Идумейския предел: пустинята Цин към юг беше полуденний край.
2 И южний предел им беше от приморията на Солено Море, от залива който се протака към юг;
3 и простираше се към южната страна във възхода на Акравим, и преминваше в Цин, и възлазяше от южната страна в Кадис-варни, и минуваше Есрон, и възлазяше в Адар, и вращаше се към Карка,
4 и минуваше в Асмон, и излазяше до потока на Египет; и свършваше се пределът в морето. Това ще ви бъде южен предел.
5 А източний предел беше Солено Море до край Иордан. И пределът към северната страна почваше от залива на морето към края на Иордан,
6 и възлазяше пределът до Ветагла и минуваше към север на Ветарава; и възлазяше пределът до камика на Воана Рувимовия син;
7 и възлазяше пределът към Девир от дола Ахор, и към север повращаше се към Галгал, среща възхода на Адумим, който е към южната страна на потока; после преминваше пределът върху водата на Енсемес, и свършваше се до източника Рогил;
8 и възлазяше пределът през дола на Еномовия син към южната страна на Иевус (това е Ерусалим;) и възлазяше пределът на върха на гората която е срещу дола на Еном към запад, който е в края на дола на Рафаимите към север;
9 и преминваше пределът от върха на гората до източника на водата Нефетоя, и излазяше в градовете на гората Ефрон, и управяше се пределът към Ваала, която е Кириатиарим;
10 и вращаше се пределът от Ваала към запад в гората Сиир, и минуваше към север в страната на гората Ярим, която е Хасалон; и слазяше у Ветсемес, и минуваше в Тамна:
11 после излазяше пределът в страната на Акарон към север; и управяше се пределът в Сикрон, и минуваше в гората на Ваала, и излазяше в Явнеил; и свършваше се пределът в морето.
12 И западний предел беше голямото море и приморията. Тези бяха пределите на Юдините синове изоколо според родовете им.
13 И на Халева Иефониевия син даде дял между Юдините синове според повелението Господне на Исуса, града на Арва отца Енакова, който е Хеврон.
14 И изпъди от там Халев тримата Енакови синове, Сесая, и Ахимана, и Талмая, Енаковите чада.
15 И от там възлезе против жителите на Девир; а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер.
16 И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам Ахса дъщеря си за жена.
17 И превзе го Готониил синът на Кенеза, брата Халевов; и даде му Ахса дъщеря си за жена.
18 И тя когато отхождаше подстори го да иска от баща й нива; и слезе от осела, и рече й Халев: Що ти е?
19 А тя рече: Дай ми благословение: понеже ми си дал южна земя, дай ми и водни източници. И даде й горните източници, и долните източници.
20 Това е наследието на племето на Юдините синове според родовете им.
21 И най-крайните градове в племето на Юдините синове към пределите на Едом към пладне бяха Кавсеил, и Едар, и Ягур,
22 и Кина, и Димона, и Адада,
23 и Кадес, и Асор, и Итнан,
24 Зиф, и Телем, и Ваалот,
25 и Асор-адата, и Кириот, Есрон, който е Асор,
26 Амам, и Сема, и Молада,
27 и Асаргада, и Есемон, и Ветфалет
28 и Асар-суал, и Вирсавее, и Визиотия,
29 Ваала, и Иим, и Асем,
30 и Елтолад, и Хесил, и Хорма,
31 и Сиклаг, и Мадмана, и Самсана,
32 и Леваот, и Силеим, и Аин, и Римон: всичките градове двадесет и девет и селата им.
33 В равнината бяха Естаол, и Сараа, и Асна,
34 и Заноа, и Енганим, Тапфуа, и Инам,
35 Ярмут, и Одолам, Сохо, и Азика.
36 и Сагарим, и Адитаим, и Гедира, (и Гедиротаим,) градове четиринадесет, и селата им;
37 Сенан, и Адаса, и Мигдалгад,
38 и Далаан, и Масфа, и Иоктеил,
39 Лахис, и Васкат, и Еглон,
40 и Хавон, и Лахмас, и Хитлис,
41 И Гедирот, Вет-дагон, и Наама, и Макида, градове шеснадесет, и селата им;
42 Ливна и Етер, и Асан,
43 и Иефта, и Асена, и Несив,
44 и Кеила, и Ахзив, и Мариса, градове девет, и селата им:
45 Акарон, и паланките му, и селата му,
46 от Акарон до морето всичките които са близу при Азот, и селата им,
47 Азот, паланките му, и селата му, Газа, паланките й, и селата й, до Египетския поток и голямото море с предела му.
48 И в планинските места, Самир, и Ятир, и Сохо,
49 и Дана, и Кириат-сана, която е Девир,
50 и Анав, и Естемо, и Аним,
51 и Гесен, и Олон, и Гило, градове единадесет, и селата им;
52 Арав, и Дума, и Есан,
53 и Янум, и Вет-танфуа, и Афека,
54 и Хумата, и Кириат-арва, който е Хеврон, и Сиор, градове девет, и селата им;
55 Маон, Кармил, и Зиф, и Юта,
56 и Иезраел, и Иокдеам, и Заноа,
57 Акаин, Гаваа, и Тамна, градове десет, и селата им;
58 Алул, Ветсур, и Гедор,
59 и Маарат, и Ветанот, и Елтекон, градове шест, и селата им;
60 Кириат-ваал, който е Кириатиарим, и Рава, градове два, и селата им.
61 В пустинята, Ветарава, Мидин, и Сехаха,
62 и Нивсан, и Градът на Солта, и Енгади, градове шест, и селата им.
63 А Юдините синове не могоха да изгонят Иевусейците които населяваха Ерусалим: но живеят Иевусейците с Юдините синове в Ерусалим до този ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24