Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И падна жребие на Йосифовите синове от Йордан при Иерихон дори до водите на Иерихон към изток, към пустинята която възлазя от Иерихон през гората Ветил,
2 и простираше се от Ветил до Луз, и минуваше през предела на Архиатарот,
3 и слазяше от запад в предела на Яфлети до предела на долния Веторон и до Гезер, и излазяше в морето.
4 И взеха наследието си Йосифовите синове, Манасия и Ефрем.
5 И пределът на Ефремовите синове според родовете им беше този: пределът на наследието им към източната страна беше Атарот-адар до горния Веторон;
6 и простираше се пределът към морето в Михметат къде север; и пределът се вращаше към изток до Танат-сило, и от там преминваше към изток в Янох,
7 и слазяше от Янох в Атарот и в Наарат, и достигаше в Иерихон, и излазяше в Йордан.
8 Пределът отхождаше от Тапфуя към запад до потока Кана, и свършваше се в морето. Това е наследието на племето на Ефремовите синове според родовете им.
9 Имаше и градове отделени за Ефремовите синове между наследието на Манасиевите синове, всичките градове и селата им.
10 И не изгониха Ханаанците които живееха в Гезер; но Ханаанците живеят между Ефремците дори до този ден, и станаха раби подданни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24