Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И събра се всичкото събрание на Израилевите синове в Сило, и поставиха там скинията на събранието; и покори им се земята.
2 И останаха между Израилевите синове седем племена които не бяха взели наследието си.
3 И рече Исус на Израилевите синове: До кога вие ще бъдете нерадиви за да идете да обладаете земята която Господ Бог на отците ви даде вам?
4 Изберете си по трима мъже от племе, и ще ги пратя; и като станат ще минат през тази земя, и ще я опишат според наследията си, и ще дойдат при мене
5 И ще я разделят на седем дялове: Юда ще остане в пределите си към пладне, и Йосифовий дом ще остане в пределите си към север.
6 И тъй, ще опишете земята на седем дялове, и ще донесете тук при мене описанието; и аз ще хвърля жребие за вас тук пред Господа Бога нашего.
7 Защото Левитите нямат дял между вас, защото свещенството Господне е наследие тям; и Гад и Рувим и половината от племето Манасиево взеха наследието си оттам Йордан към изток, което Моисей рабът Господен им даде.
8 И станаха мъжете та отидоха; и заповяда Исус на онези, които отидоха за да опишат земята и рече: Идете и обходете земята за да я опишете, и върнете се при мене; и аз ще хвърля жребие за вас тук пред Господа в Сило.
9 И отидоха мъжете и обходиха земята, и описаха я в книга по градове на седем дяла, и дойдоха при Исуса в стана в Сило.
10 И хвърли Исус жребие за тях в Сило пред Господа; и раздели Исус там земята на Израилевите синове според разделенията им.
11 И излезе жребие за племето на Вениаминовите синове по родовете им; и падна се пределът на наследието им между Юдините синове и Иосифовите синове.
12 И пределът им беше към север от Иордан; и възлазяше пределът към страната на Иерихон къде север, и възлазяше през горите към запад, и свършваше се в пустинята Ветавен;
13 и оттам минуваше пределът към Луз, къде южната страна на Луз, която е Ветил; и слазяше пределът в Атарот-адар, на гората, която е към пладне на долния Веторон.
14 И пределът се простираше от там и завращаше се на западна страна към пладне, от гората която е срешу Веторон към пладне, и свършваше се в Кириат- ваал, който е Кириатиарим, град на Юдините синове: това беше западната страна.
15 И южната страна беше от края на Кириатиарим; и минуваше пределът към запад, и свърваше се до източника на водата Нефтоя;
16 и слазяше пределът в края на гората която е срещу дебря на Еномовия син, който е в долината на Рафаимите към север, и слазяше през дебря на Енома в южната страна на Иевус, и слазяше при източника Рогил,
17 и като се разпростираше от север минуваше в Енсемес, и изхождаше в Галилот, който е срещу възхода на Адумим, и слазяше при камика на Воана Рувимовия син,
18 и минуваше в страната която е срещу Арава към север, и слазяше в Арава;
19 и минуваше пределът към северната страна на Ветагла; и свърваше се пределът в северния залив на Солено Море, към южния край на Иордан: той беше южний предел.
20 А пределът му към източната страна беше Иордан. Това беше според предела си изоколо, наследието на Вениаминовите синове по родовете им.
21 А градовете за племето на Вениаминовите синове по родовете им бяха Иерихон, и Ветагла и Емек-кесис,
22 и Ветарава, и Семараим, и Ветил,
23 и Авим, и Фара, и Офра,
24 и Хефар-амона, и Афни, и Гава, дванадесет градове, и селата им;
25 Гаваон, и Рама, и Витор,
26 и Масфа, и Хефира, и Моса,
27 и Рекем, и Иерфаил, и Тарала,
28 и Сила, Елеф, и Иевус, който е Ерусалим, Гаваат, и Кириат, четиринадесет градове, и селата им. Това е наследието на Вениаминовите синове по родовете им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24