Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И излезе второто жребие Симеону, за племето на Симеоновите синове по родовете им; и наследието им беше вътре в наследието на Юдовите синове.
2 Взеха за наследие свое Вирсавее, (и Савее,) и Молада,
3 и Асар- суал, и Вала, и Асем,
4 и Елтолад, и Ветул, и Хорма,
5 и Сиклаг, и Вет-маркавот, и Асар-суса,
6 и Ветлеваот, и Саруен, градове тринадесет, и селата им;
7 Аин, Римон, и Етер, и Асан, градове четири, и селата им:
8 и всичките села които бяха около тези градове до Валаат-вир, южния Рамат. Това е наследието за племето на Симеоновите синове по родовете им.
9 От дела на Юдините синове се даде наследието на Симеоновите синове, защото делът на Юдините синове беше голям за тях; за това Симеоновите синове взеха наследието си вътре в тяхното наследие.
10 И излезе третото жребие на Завулоновите синове по родовете им; и пределът на наследието им беше до Сарид;
11 и възлазяше пределът им към морето и Марала, и досягаше до Давасет, и досягаше до потока който е срещу Йокнеам,
12 и обръщаще се от Сарид към изток слънца в предела на Кислот-тавор, и излазяше в Даврат, и възлазяше в Яфия,
13 и от там минуваше към изток в Гетефер, в Ита-касин, и излазяше в Римон-метоар към Нуя;
14 и вращаше се пределът от северната страна на Анатон, и свършваше се в дола Иефтаил,
15 и обземаше Катат, и Наадал, и Симрон, и Идала, и Витлеем, градове дванадесет, и селата им.
16 Това е наследието на Завулоновите синове по родовете им, тези градове и селата им.
17 четвъртото жребие излезе на Исахара, за Исахаровите синове по родовете им.
18 И пределът им беше Иезраел, и Кесулот, и Сунам,
19 и Афераим, и Сеон, и Анахарат,
20 и Равит, и Кисион, и Авес,
21 и Ремет, и Енганим, и Енада, и Вет-фасис;
22 и досягаше пределът до Тавор, и Сахасима, и Ветсемес; и пределът им се свършваше в Йордан, градове шестнадесет, и селата им.
23 Това е наследието за племето на Исахаровите синове по родовете им, градовете и селата им.
24 И излезе петото жребие за племето на Асировите синове според родовете им.
25 И пределът им беше Хелкат, и Али, и Ветен, и Ахсаф,
26 и Аламелех, и Амад и Мисал, и досягаше до Кармил към запад и в Сихор-ливнат,
27 и обръщаше се към изток слънца в Вет-дагон, и досягаше до Завулон и до дола Иефтаил към северната страна на Ветемек и Наил, и излазяше в Хаул наляво,
28 и Еврон, и Роов, и Амон, и Кана до големия Сидон;
29 и обращаше се пределът в Рама и до укрепения град Тир; и обращаше се пределът в Оса, и свършваше се при морето къде страната на Ахзив,
30 и Ама, и Афек, и Роов, градове двадесет и два, и селата им.
31 Това е наследието за племето на Асировите синове по родовете им, тези градове и селата им.
32 Шестото жребие излезе на Нефталимовите синове, за Нефталимовите синове по родовете им.
33 И пределът им беше от Елеф, от Алон близу при Саананим, и Адами-некев, и Явнеил до Лакум, и свършваше се при Йордан;
34 и обращаше се пределът от запад в Азнот-тавор, и от там излазяше в Укок, и досягаше до Завулон към юг, и досягаше до Асир към запад и до Юда към изток слънца при Йордан.
35 И оградените градове бяха Сидим, Сер, и Амат, Ракат, и Хинерот,
36 и Адама, и Рама, и Асор,
37 и Кедес, и Едраи, и Енасор,
38 и Ирон, и Мигдалил, Орам, и Ветанат, и Ветсемес, градове деветнадесет, и селата им.
39 Това е наследието за племето на Нефталимовите синове по родовете им, градовете и селата им.
40 Седмото жребие излезе за племето на Дановите синове по родовете им.
41 И пределът на наследието им беше Сараа, и Естаол, и Ерсемес,
42 и Салавин, и Еалон, и Иетла,
43 и Елон, и Тамната, и Акарон,
44 и Елтеко, и Гиветон, и Ваалат,
45 и Юд, и Вани-варак, и Гетримон,
46 и Менаркон, и Ракон с предела, който е срещу Йопа.
47 А пределът на Дановите синове не им стигаше; за това Дановите синове възлязоха и воюваха против Лесем, и превзеха го, и поразиха го с острото на ножа, и взеха го за наследие, и населиха се в него; и Лесем наименуваха Дан, по името на отца си Дана.
48 Това е наследието за племето на Дановите синове по родовете им, тези градове и селата им.
49 А като свършиха да делят земята според пределите й, Израилевите синове дадоха помежду си наследие на Исуса Навиевия син:
50 според словото Господне дадоха му града който поиска, Тамнат-сарах в Ефремовата гора, и съгради града и насели се в него.
51 Тези са наследията които Елеазар свещеникът и Исус Навиевий син и началниците на отечествените племена на Израилевите синове разделиха с жребие в Сило пред Господа при дверите на скинията на събранието. И свършиха разделението на земята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24