Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И излезе второто жребие Симеону, за племето на Симеоновите синове по родовете им; и наследието им беше вътре в наследието на Юдовите синове.
2 Взеха за наследие свое Вирсавее, (и Савее,) и Молада,
3 и Асар- суал, и Вала, и Асем,
4 и Елтолад, и Ветул, и Хорма,
5 и Сиклаг, и Вет-маркавот, и Асар-суса,
6 и Ветлеваот, и Саруен, градове тринадесет, и селата им;
7 Аин, Римон, и Етер, и Асан, градове четири, и селата им:
8 и всичките села които бяха около тези градове до Валаат-вир, южния Рамат. Това е наследието за племето на Симеоновите синове по родовете им.
9 От дела на Юдините синове се даде наследието на Симеоновите синове, защото делът на Юдините синове беше голям за тях; за това Симеоновите синове взеха наследието си вътре в тяхното наследие.
10 И излезе третото жребие на Завулоновите синове по родовете им; и пределът на наследието им беше до Сарид;
11 и възлазяше пределът им към морето и Марала, и досягаше до Давасет, и досягаше до потока който е срещу Йокнеам,
12 и обръщаще се от Сарид към изток слънца в предела на Кислот-тавор, и излазяше в Даврат, и възлазяше в Яфия,
13 и от там минуваше към изток в Гетефер, в Ита-касин, и излазяше в Римон-метоар към Нуя;
14 и вращаше се пределът от северната страна на Анатон, и свършваше се в дола Иефтаил,
15 и обземаше Катат, и Наадал, и Симрон, и Идала, и Витлеем, градове дванадесет, и селата им.
16 Това е наследието на Завулоновите синове по родовете им, тези градове и селата им.
17 четвъртото жребие излезе на Исахара, за Исахаровите синове по родовете им.
18 И пределът им беше Иезраел, и Кесулот, и Сунам,
19 и Афераим, и Сеон, и Анахарат,
20 и Равит, и Кисион, и Авес,
21 и Ремет, и Енганим, и Енада, и Вет-фасис;
22 и досягаше пределът до Тавор, и Сахасима, и Ветсемес; и пределът им се свършваше в Йордан, градове шестнадесет, и селата им.
23 Това е наследието за племето на Исахаровите синове по родовете им, градовете и селата им.
24 И излезе петото жребие за племето на Асировите синове според родовете им.
25 И пределът им беше Хелкат, и Али, и Ветен, и Ахсаф,
26 и Аламелех, и Амад и Мисал, и досягаше до Кармил към запад и в Сихор-ливнат,
27 и обръщаше се към изток слънца в Вет-дагон, и досягаше до Завулон и до дола Иефтаил към северната страна на Ветемек и Наил, и излазяше в Хаул наляво,
28 и Еврон, и Роов, и Амон, и Кана до големия Сидон;
29 и обращаше се пределът в Рама и до укрепения град Тир; и обращаше се пределът в Оса, и свършваше се при морето къде страната на Ахзив,
30 и Ама, и Афек, и Роов, градове двадесет и два, и селата им.
31 Това е наследието за племето на Асировите синове по родовете им, тези градове и селата им.
32 Шестото жребие излезе на Нефталимовите синове, за Нефталимовите синове по родовете им.
33 И пределът им беше от Елеф, от Алон близу при Саананим, и Адами-некев, и Явнеил до Лакум, и свършваше се при Йордан;
34 и обращаше се пределът от запад в Азнот-тавор, и от там излазяше в Укок, и досягаше до Завулон към юг, и досягаше до Асир към запад и до Юда към изток слънца при Йордан.
35 И оградените градове бяха Сидим, Сер, и Амат, Ракат, и Хинерот,
36 и Адама, и Рама, и Асор,
37 и Кедес, и Едраи, и Енасор,
38 и Ирон, и Мигдалил, Орам, и Ветанат, и Ветсемес, градове деветнадесет, и селата им.
39 Това е наследието за племето на Нефталимовите синове по родовете им, градовете и селата им.
40 Седмото жребие излезе за племето на Дановите синове по родовете им.
41 И пределът на наследието им беше Сараа, и Естаол, и Ерсемес,
42 и Салавин, и Еалон, и Иетла,
43 и Елон, и Тамната, и Акарон,
44 и Елтеко, и Гиветон, и Ваалат,
45 и Юд, и Вани-варак, и Гетримон,
46 и Менаркон, и Ракон с предела, който е срещу Йопа.
47 А пределът на Дановите синове не им стигаше; за това Дановите синове възлязоха и воюваха против Лесем, и превзеха го, и поразиха го с острото на ножа, и взеха го за наследие, и населиха се в него; и Лесем наименуваха Дан, по името на отца си Дана.
48 Това е наследието за племето на Дановите синове по родовете им, тези градове и селата им.
49 А като свършиха да делят земята според пределите й, Израилевите синове дадоха помежду си наследие на Исуса Навиевия син:
50 според словото Господне дадоха му града който поиска, Тамнат-сарах в Ефремовата гора, и съгради града и насели се в него.
51 Тези са наследията които Елеазар свещеникът и Исус Навиевий син и началниците на отечествените племена на Израилевите синове разделиха с жребие в Сило пред Господа при дверите на скинията на събранието. И свършиха разделението на земята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24