Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И проводи Исус синът Навиев от Ситим двама человеци да съгледат тайно, и рече: Идете, вижте земята, и Иерихон. И те отидоха, и влязоха в къщата на една жена блудница именуема Раав, и превитаха там.
2 Тогаз известиха на Иерихонския цар и рекоха: Ето, дойдоха тук нощес мъже от Израилевите синове за да съгледат земята.
3 И проводи Иерихонский цар при Раав и рече: Изведи мъжете които дойдоха при тебе и които влязоха в къщата ти; защото са дошли да съгледат всичката земя.
4 И жената взе двамата человека та ги скри, и рече: Наистина дойдоха при мене человеците, но не знаех от де бяха;
5 и когато щяха да се затворят вратата, като се смрачи, человеците излязоха. Не зная къде отидоха человеците: тичайте скоро след тях, и ще ги стигнете.
6 Но тя ги беше възкачила на къщния покрив, и скрила ги бе в ленените гръсте които имаше наредени на къщния покрив.
7 И мъжете се завтекоха след тях по пътя който отива към Йордан, дори до бродовете; и щом тръгнаха тези които ги погнаха затвориха се вратата.
8 И преди да си легнат те, възлезе тя при тях на къщния покрив;
9 и рече на человеците: Зная че Господ ви даде тази земя, и страхът ви нападна на нас, и всичките жители на тази земя се стопиха пред вас,
10 понеже чухме как изсуши Господ водата на червено Море пред вас когато излязохте из Египет, и как направихте на двамата Аморейски царе които бяха оттатък Йордан, на Сиона и на Ога които изтребихте.
11 И като чухме стопи се сърдцето ни, и не остана вече дух в никого от лицето ви; защото Господ Бог ваш, той е Бог на небето горе и на земята долу.
12 И сега закълнете ми се, моля, в Господа че, както аз направих милост на вас, ще направите и вие милост на дома на отца ми; и дайте ми знак на вярност,
13 че ще увардите живота на отца ми, и на майка ми, и на братята ми, и на сестрите ми, и всичко що имат, и ще избавите душите ни от смърт.
14 И отговориха й мъжете: Душата ни на смърт нека бъде вместо вас само ако не изявите таз наша работа: и когато Господ предаде нам земята, ще ти покажем милост и вярност.
15 Тогаз ги спусна с въже през прозореца; защото къщата й беше на стената на града, и на стената живееше.
16 И рече им: Идете в гората, за да не ви срещнат гонещите, и скрийте се там три дни, доде се върнат гонещите; и после ще отидете на пътя си.
17 И рекоха й мъжете: Така ще бъдем чисти от тази твоя клетва с която ни направи ти да се закълнем:
18 ето, когато ние влезем в земята, да вържеш въжето от тази червена прежда за прозореца от който ни спусна ти, а отца си, и майка си, и братята си, и всичкия дом на отца си да събереш при себе си в къщата си.
19 И всеки който излезе из вратата на къщата ти, кръвта му ще бъде на главата му, а ние ще бъдем чисти; а който остане с тебе в къщата, кръвта му ще бъде на главата ни ако се дигне ръка на него.
20 Но ако изявиш тази наша работа, тогаз ще бъдем чисти от твоята клетва с която ни направи ти да се закълнем.
21 И рече: Да бъде според думите ви. И изпроводи ги, и отидоха си; и тя върза червеното въже на прозореца.
22 И пойдоха, и отидоха в гората, и останаха там три дни доде се върнаха гонещите; и търсиха ги гонещите по всичкия път, и не ги намериха.
23 Тогаз се върнаха двамата мъже, и слязоха от гората, и преминаха, и дойдоха при Исуса сина Навиева, и казаха му всичко що им се бе случило.
24 И рекоха на Исуса: Наистина Господ предаде в ръцете ни всичката земя; а най-вече всичките жители на мястото се стопиха от лицето ни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24