Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И говори Господ Исусу и рече:
2 Кажи на Израилевите синове и речи им: Определете си гладовете за прибягване за които ви рекох чрез Мойсея,
3 за да прибягва там онзи убийца който убие человека без намерение, по незнаяне; и те да ви бъдат за прибежище от отмъстителя на кръвта.
4 И когато онзи който побегне в един от тези градове застане във входа на градските врата и си каже работата в слушане на старейшините от онзи град, те да го приемат в града при себе си и да му дадат място, и да живее у тях.
5 И ако отмъстителят на кръвта го погне, те да не предадат убийцата в ръката му; защото по незнаяне е поразил ближния си, и не го е мразил от по-напред.
6 И да живее в онзи град, доде се представи пред събранието на съд, до смъртта на великия свещеник който е в онез дни: тогаз убийцата да се върне и да отиде в града си и в дома си, в града от който е побягнал.
7 И отделиха Кадес в Галилея в Нефталимовата гора, и Сихем в Ефремовата гора, и Кириат-арва (която е Хеврон) в Юдината гора.
8 А оттам Йордан срещу Иерихон, към изток, определиха Восор в пустинята на полето от Рувимовото племе, и Рамот в Галаад от Гадовото племе, и Голан във Васан от Манасиевото племе.
9 Тези бяха определените градове за всичките Израилеви синове, и за чужденците които живеят между тях, щото всеки, който би убил някого без намерение да бяга там, и да се не убие от ръката на отмъстителя на кръвта доде да се представи пред събранието.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24