Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И говори Господ Исусу и рече:
2 Кажи на Израилевите синове и речи им: Определете си гладовете за прибягване за които ви рекох чрез Мойсея,
3 за да прибягва там онзи убийца който убие человека без намерение, по незнаяне; и те да ви бъдат за прибежище от отмъстителя на кръвта.
4 И когато онзи който побегне в един от тези градове застане във входа на градските врата и си каже работата в слушане на старейшините от онзи град, те да го приемат в града при себе си и да му дадат място, и да живее у тях.
5 И ако отмъстителят на кръвта го погне, те да не предадат убийцата в ръката му; защото по незнаяне е поразил ближния си, и не го е мразил от по-напред.
6 И да живее в онзи град, доде се представи пред събранието на съд, до смъртта на великия свещеник който е в онез дни: тогаз убийцата да се върне и да отиде в града си и в дома си, в града от който е побягнал.
7 И отделиха Кадес в Галилея в Нефталимовата гора, и Сихем в Ефремовата гора, и Кириат-арва (която е Хеврон) в Юдината гора.
8 А оттам Йордан срещу Иерихон, към изток, определиха Восор в пустинята на полето от Рувимовото племе, и Рамот в Галаад от Гадовото племе, и Голан във Васан от Манасиевото племе.
9 Тези бяха определените градове за всичките Израилеви синове, и за чужденците които живеят между тях, щото всеки, който би убил някого без намерение да бяга там, и да се не убие от ръката на отмъстителя на кръвта доде да се представи пред събранието.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24