Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И дойдоха началниците на отците Левитски при Елеазара свещеника, и при Исуса Навиевия син, и при началниците на отците от племената на Израилевите синове
2 та им говориха в Сило, в земята Ханаан, и рекоха: Господ заповяда чрез Моисея да ни се дадат градове да обитаваме, и околностите им за скотовете ни.
3 И дадоха Израилевите синове на Левитите от наследието си, според словото Господне, тези градове с околностите им.
4 И излезе жребие за родовете на Каатовците; и синовете на Аарона свещеника, които бяха от Левитите, взеха чрез жребие от Юдиното племе, и от Симеоновото племе, и от Вениаминовото племе тринадесет градове.
5 А останалите Каатови синове взеха чрез жребие от родовете на Ефремовото племе, и от Дановото племе, и от половината на Манасиевото племе десет градове.
6 И Гирсоновите синове взеха чрез жребие от родовете на Исахаровото племе, и от Асировото племе, и от Нефталимовото племе, и от половината на Манасиевото племе у Васан тринадесет градове.
7 Мерариевите синове според родовете си взеха от Рувимовото племе, и от Гадовото племе, и от Завулоновото племе дванадесет градове.
8 И дадоха Израилевите синове чрез жребие на Левитите тези градове и предградията им, както заповяда Господ чрез Моисея.
9 И дадоха от племето на Юдините синове и от племето на Симеоновите синове тези градове които се споменават тук по име.
10 И взеха ги Аароновите синове които бяха от родовете на Каатовците, които са от Левиевите синове, защото първото жребие стана за тях.
11 И дадоха им града на Арва Енаковия отец (който е Хеврон,) в Юдината гора и предградията му около него.
12 А нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за притежание нему.
13 И дадоха на синовете на Аарона свещеника града на прибежище на убийца Хеврон и предградията му, и Ливна и предградията й,
14 и Ятир и предградията му, и Естемой и предградията му,
15 и Олон и предградията му, и Девир и предградията му,
16 и Аин и предградията му, и Юта и предградията й, и Ветсемес и предградията му: девет градове от тези двете племена;
17 и от Вениаминовото племе, Гаваон и предградията му, Гава и предградията й,
18 Анатот и предградията му, и Алмон и предградията му: четири градове.
19 Всичките градове на Аароновите синове свещениците, тринадесет градове и предградията им.
20 И родовете на Каатовите синове, на Левитите които оставаха от Каатовите синове, взеха градовете на своето жребие от Ефремовото племе.
21 И дадоха им града на прибежище за убийца Сихем и предградията му в Ефремовата гора, и Гезер и предградията му,
22 и Кивзаим и предградията му, и Веторон и предградията му: четири градове;
23 и от Дановото племе, Елтеко и предградията му, Гиветон и предградията му,
24 Еалон и предградията му, Гетримон и предградията му: четири градове;
25 и от половината на Манасиевото племе, Таанах и предградията му, и Гетримон и предградията му: два града.
26 Всичките градове бяха десет и предградията им, за родовете на останалите Каатови синове.
27 А на Гирсоновите синове, от родовете на Левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе града на прибежище за убийца Голан у Васан и предградията му, и Веестера и предградията й: два града;
28 и от Исахаровото племе, Кисион и предградията му, Даврат и предградията му,
29 Ярмут и предградията му, Енганим и предградията му: четири града;
30 и от Асировото племе, Мисаал и предградията му, Авдон и предградията му,
31 Хелкат и предградията му, Роов и предградията му: четири града;
32 и от Нефталимовото племе, града на прибежище за убийца Кедес в Галилея и предградията му, и Амот-дор и предградията му, и Картан и предградията му: три града.
33 Всичките градове на Гирсоновците според градовете им бяха тринадесет градове и предградията им.
34 И на родовете на Мерариевите синове, останалите от Левитите, дадоха от Завулоновото племе Йокнеам и предградията му, и Карта и предградията й,
35 Димна и предградията й, Наалол и предградията му: четири града;
36 и от Рувимовото племе дадоха Восор и предградията му, и Яса и предградията й,
37 Кедимот и предградията му, и Мефаат и предградията му: четири града;
38 и от Гадовото племе дадоха града на прибежище за убийца Рамот в Галаад и предградията му, и Маханаим и предградията му,
39 Есевон и предградията му, Язир и предградията му: всичките четири градове.
40 Всичките градове, които дадоха чрез жребие на Мерариевите синове според родовете им, на останалите от родовете на Левитите, бяха дванадесет градове.
41 Всичките градове на Левитите между притежанието на Израилевите синове бяха четиридесет и осем градове с предградията им.
42 Тези градове бяха всеки с предградията си наоколо: така бяха всички тези градове.
43 И даде Господ на Израиля всичката земя, която се закле да даде на отците им; и обладаха я, и заселиха се в нея.
44 И даде им Господ упокоение от всякъде, по всичко що се кле на отците им; и никой от всичките им врагове не можа да застане срещу лицето им: всичките им врагове предаде Господ в ръката им.
45 Не пропадна нито една от всичките добри думи които Господ говори на Израилевия дом: всичките се сбъднаха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24