Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И след много време откакто успокои Господ Израиля от всичките му неприятели изоколо, и Исус беше остарял и преминал на възраст,
2 свика Исус всичкия Израил, старейшините им, и началниците им, и съдиите им, и надзирателите им, та им рече: Аз остарях, и преминал съм на възраст.
3 А вие видяхте всичко, що направи за вас Господ Бог ваш на всички тези народи; защото Господ Бог ваш, той е, който ратува за вас.
4 Ето, аз разделих с жребие вам за наследие на племената ви тези останали народи, с всичките народи които погубих, от Иордан дори до голямото море към запад слънца.
5 И Господ Бог ваш, той ще ги изпъди от лицето ви; и ще завладеете земята им, както Господ Бог ваш се обеща вам.
6 Бъдете много крепки да пазите и да вършите всичко що е написано в книгата на Моисеевия закон, без да се уклонявате от него надясно или наляво,
7 за да се не смесите с тези народи които останаха помежду ви, нито да поменувате имената на боговете им, нито да се закълнете в тях, нито да им послужите, нито да им се поклоните;
8 но при Господа Бога вашего да сте прилепени, както сте били до този ден.
9 Защото Господ изгони от лицето ви народи големи и силни; и никой не можа до днешния ден да устои пред вас.
10 Един от вас ще погне тисяща; защото Господ Бог ваш, той е, който ратува за вас, както се обеща вам.
11 За това внимайте добре на себе си да любите Господа Бога вашего.
12 Понеже ако се върнете някога назад да се прилепите при остатъка на тези народи, при тези останалите между вас, и направите с тях сватовство, и се смесите с тях, и те с вас,
13 да знаете добре че Господ Бог ваш не ще вече да изгони от лицето ви тези народи, но ще ви бъдат сети и примки, и бичове по ребрата ви, и тръне в очите ви доде изчезнете из тази добра земя която ви Господ Бог ваш даде.
14 И, ето, аз днес отхождам в пътя на всичката земя; и вие познавате с всичкото си сърдце и с всичката си душа че не падна напраздно нито една от тези добри думи които Господ Бог ваш говори за вас: всичките се сбъднаха на вас: ни една от тях не падна напраздно.
15 За това, както се сбъднаха на вас всичките добри думи които говори вам Господ Бог ваш, така Господ ще нанесе на вас всичките зли думи доде ви изтреби от тази добра земя която ви даде Господ Бог ваш.
16 Когато престъпте завета на Господа Бога вашего който заповяда вам, и отидете та послужите на други богове и им се поклоните, тогаз гневът Господен ще се запали против вас, и ще изчезнете скоро из добрата земя която ви даде.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24