Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И стана Исус рано; и дигнаха се от Ситим, и дойдоха до Йордан, той и всичките Израилеви синове, и пренощуваха там преди да преминат.
2 И след три дни преминаха през стана надзирателите
3 та заповядаха на людете и рекоха: Кога видите ковчега на завета на Господа Бога вашего, и свещениците Левитите че го носят, тогаз вие да се дигнете от местата си и да идете след него.
4 Но да има разстояние между вас и него до две тисящи лакти в мяра: да се не приближите при него, за да знаете пътя по който трябва да вървите; защото не сте минували през тоз път вчера и завчера.
5 И рече Исус на людете: Осветете се, защото утре ще направи Господ всред вас чудни дела.
6 И говори Исус на свещениците и рече: Дигнете ковчега на завета и заминете пред людете. И дигнаха ковчега на завета и вървяха пред людете.
7 И рече Господ Исусу: Днес почвам да те увеличавам пред всичкия Израил, за да познаят че както бях с Мойсея ще бъда и с тебе.
8 А ти заповядай на свещениците които носят ковчега на завета и речи: Когато стигнете при края на Йорданската вода ще застанете в Йордан.
9 И рече Исус на Израилевите синове: Приближете се тук и слушайте думите на Господа Бога вашего.
10 И рече Исус: От това ще познаете че Бог живий е в сред вас, и че съвсем ще изгони от лицето ви Ханаанците, Хетейците, и Евейците, и Ферезейците, и Гергесейците, и Аморейците, и Иевусейците.
11 Ето, ковчегът на завета на Господа на всичката земя предиде пред вас в Йордан.
12 И сега изберете си дванадесет мъже от Израилевите племена, по един мъж от всяко племе.
13 И стъпките на нозете на свещениците които носят ковчега на Иеова, Господа на всичката земя, щом стъпят във водата на Йордан, водата Йорданска ще се пресече, водата която слазя от горе, и ще застане в един куп.
14 И щом се дигнаха людете из шатрите си за да преминат Йордан, и свещениците които носеха ковчега на завета пред людете,
15 и щом дойдоха които носеха ковчега до Йордан, и нозете на свещениците които носеха ковчега се намокриха в края на водата, (защото Йордан наводнява всичките си брегове през всичките дни на жетвата,)
16 застана водата която слазяше от горе и възвиси се в един куп много далеч от града Адам, който е от страните на Царетан; а водата която слазяше долу към морето на полето, към Солено Море, свърши се и изчезна; и людете преминаха срещу Йерихон.
17 А свещениците които носеха ковчега на завета Господен стоеха твърди на сухо всред Йордан; и всичките Израиляни преминваха на сухо, доде свършиха всичките люде да преминват Йордан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24