Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И стана Исус рано; и дигнаха се от Ситим, и дойдоха до Йордан, той и всичките Израилеви синове, и пренощуваха там преди да преминат.
2 И след три дни преминаха през стана надзирателите
3 та заповядаха на людете и рекоха: Кога видите ковчега на завета на Господа Бога вашего, и свещениците Левитите че го носят, тогаз вие да се дигнете от местата си и да идете след него.
4 Но да има разстояние между вас и него до две тисящи лакти в мяра: да се не приближите при него, за да знаете пътя по който трябва да вървите; защото не сте минували през тоз път вчера и завчера.
5 И рече Исус на людете: Осветете се, защото утре ще направи Господ всред вас чудни дела.
6 И говори Исус на свещениците и рече: Дигнете ковчега на завета и заминете пред людете. И дигнаха ковчега на завета и вървяха пред людете.
7 И рече Господ Исусу: Днес почвам да те увеличавам пред всичкия Израил, за да познаят че както бях с Мойсея ще бъда и с тебе.
8 А ти заповядай на свещениците които носят ковчега на завета и речи: Когато стигнете при края на Йорданската вода ще застанете в Йордан.
9 И рече Исус на Израилевите синове: Приближете се тук и слушайте думите на Господа Бога вашего.
10 И рече Исус: От това ще познаете че Бог живий е в сред вас, и че съвсем ще изгони от лицето ви Ханаанците, Хетейците, и Евейците, и Ферезейците, и Гергесейците, и Аморейците, и Иевусейците.
11 Ето, ковчегът на завета на Господа на всичката земя предиде пред вас в Йордан.
12 И сега изберете си дванадесет мъже от Израилевите племена, по един мъж от всяко племе.
13 И стъпките на нозете на свещениците които носят ковчега на Иеова, Господа на всичката земя, щом стъпят във водата на Йордан, водата Йорданска ще се пресече, водата която слазя от горе, и ще застане в един куп.
14 И щом се дигнаха людете из шатрите си за да преминат Йордан, и свещениците които носеха ковчега на завета пред людете,
15 и щом дойдоха които носеха ковчега до Йордан, и нозете на свещениците които носеха ковчега се намокриха в края на водата, (защото Йордан наводнява всичките си брегове през всичките дни на жетвата,)
16 застана водата която слазяше от горе и възвиси се в един куп много далеч от града Адам, който е от страните на Царетан; а водата която слазяше долу към морето на полето, към Солено Море, свърши се и изчезна; и людете преминаха срещу Йерихон.
17 А свещениците които носеха ковчега на завета Господен стоеха твърди на сухо всред Йордан; и всичките Израиляни преминваха на сухо, доде свършиха всичките люде да преминват Йордан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24