Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А Израилевите синове направиха престъпление в проклетията; защото Ахан, синът на Хармия, който беше син на Завдия, а Завдий син на Зара, от Юдиното племе, взе от проклетията; и разпали се гневът Господен върх Израилевите синове.
2 И прати Исус человеци от Иерихон в Гай, който е близу при Витавен, към източната страна на Ветил; и говори им и рече: Възлезте та изгледайте земята. И человеците възлязоха та изгледаха Гай.
3 И като се върнаха при Исуса рекоха му: Да не възлязват всичките люде, но да възлязат до две или три тисящи мъже и да поразят Гай; да не туриш всичките люде в труд до там; защото са малцина.
4 И възлязоха там от людете до три тисящи мъже; и побягнаха от лицето на Гайските мъже.
5 И Гайските мъже поразиха от тях до тридесет и шест мъже; и прогониха ги от вратата дори до Сиварим, и поразиха ги в низхода, за което сърдцата на людете се стопиха и станаха като вода.
6 И раздра Исус дрехите си, и падна на земята на лицето си пред ковчега Господен дори до вечерта, той и старейшините Израилеви, и туриха пръст на главите си.
7 И рече Исус: Ах! Господи Иеова, защо приведе тия люде през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на Аморейците да ни погубят? О! Да бяхме били благодарни да си седяхме оттатък Йордан!
8 О Господи, що да река като Израил обърна гърб пред враговете си?
9 И като чуят Хананейците и всичките жители на земята, ще ни обиколят, и ще изчезне името ни от земята; и що ще направиш за великото си име?
10 И рече Господ Исусу: Стани; защо падна така на лицето си?
11 Съгреши Израил, и най-вече престъпиха завета ми който им заповядах; още и взеха от проклетията, още и откраднаха, още и излъгаха, още и туриха откраднато в своите съсъди.
12 За това не ще могат Израилевите синове да застанат пред враговете си, но ще обърнат гърба си пред враговете, защото станаха проклетия; и аз не ще бъда вече с вас ако не изтребите проклетия отсред вас.
13 Стани та освети людете, и речи: Осветете се за утре; защото така говори Господ Бог Израилев: Проклетия има всред тебе, Израилю: не можеш да застанеш пред враговете си доде не отнемете проклетията отсред вас.
14 И тъй, утре да се приближите според племената си; и племето което хване Господ да се приближи по родовете си: и родът който хване Господ да се приближи по домочадията; и домочадието което хване Господ да се приближи според мъжете.
15 И който се хване с проклетията ще се изгори с огън, той и всичко що има, защото престъпи завета Господен, и защото стори безумие в Израил.
16 И като стана Исус рано на утринта, приведе Израил по племената им; и хвана се Юдиното племе.
17 И приведе родовете Юдини; и хвана се родът на Заринците. И приведе рода на Заринците по мъже; и хвана се Завдий.
18 И приведе домочадието му по мъже; и хвана се Ахан синът на Хармия, който беше син на Завдия, а Завдий син на Зара, от Юдиното племе.
19 И рече Исус Ахану: чадо мое, дай сега слава на Господа Бога Израилева и изповядай му се, и кажи ми що си сторил: не скривай от мене.
20 И отговори Ахан Исусу и рече: Наистина аз съгреших на Господа Бога Израилева, и сторих така и така:
21 като видях между користите една добра Вавилонска дреха, и двесте сикли сребърни, и златна плоча тежка петдесет сикли, пожелах ги, и взех ги; и, ето, скрити са в земята всред шатъра ми, и среброто под нея.
22 И прати Исус вестители, и притекоха се в шатъра; и, ето, беше скрита в шатъра му, и среброто под нея.
23 И взеха ги отсред шатъра, и донесоха ги при Исуса и при всичките Израилеви синове, и положиха ги пред Господа.
24 Тогаз Исус и всичкий Израил с него хванаха Ахана сина Зарин, и среброто, и дрехата, и златната плоча, и синовете му, и дъщерите му, и говедата му, и ослите му, и овците му, и шатъра му, и всичко каквото имаше, и приведоха ги в дола Ахор.
25 И рече Исус: Защо ни смути? Господ ще те смути тоя ден. И всичкий Израил убиха него с камене, и изгориха ги с огън, и убиха ги с камене.
26 И туриха на него камене голяма грамада, която стои и до днес. Така престана Господ от разпалението на гнева си. За това се нарича името на онова място дори до днес Дол Ахор.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24