Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И рече Господ Исусу: Не бой се, нито да се ужасиш: вземи със себе си всичките ратни мъже, и стани и възлез в Гай: ето, аз предадох в ръката ти Гайския цар, и людете му, и града му, и земята му;
2 и да направиш на Гай и на царя му както направи на Иерихон и на царя му; само користите му и скотовете му да заплените за себе си: тури си против града засада зад него.
3 И стана Исус и всичките ратни люде за да възлязат на Гай; и избра Исус тридесет тисящи мъже силни с крепост, и проводи ги нощя,
4 и заповяда им и рече: Ето, вие да направите засада против града зад града: да се не отдалечите много от града, и да сте всички готови;
5 а аз, и всичките люде които са с мене ще се приближим при града; и когато излязат против нас както първо, тогаз ние ще бягаме от лицето им;
6 И ще излязат след нас доде ги отдалечим от града, защото ще рекат: Те бягат от лицето ни както преди; и ние ще бягаме от лицето им.
7 Тогаз вие станете от засадата и превземете града; защото Господ Бог ваш ще го предаде в ръката ви.
8 И като превземете града да турите огън в града, да направите според повелението Господне: ето, ви заповядях.
9 И тъй, ги изпроводи Исус; и отидоха в засада, и седнаха между Ветил и Гай, към западната страна на Гай; а Исус остана онази нощ всред людете.
10 И като стана Исус на утринта рано прегледа людете, и възлезе, той и старците Израилеви, пред людете на Гай.
11 И всичките ратни люде които бяха с него възлязоха и се приближиха, и дойдоха срещу града, и положиха стан към северната страна на Гай; а между тях и Гай имаше дол.
12 И взе до пет тисящи мъже, и тури ги в засада между Ветил и Гай към западната страна на града.
13 И като наредиха людете всичкото войнство което беше към север на града, и засадата му към запад на града, отиде Исус през оная нощ всред дола.
14 И като видя Гайский цар, прибърза той и всичките негови люде, мъжете на града, и станаха рано и излязоха против Израиля на бран, в определен час, на полето; но той не знаеше че имаше засада против него зад града.
15 А Исус и всичкий Израил преиториха се уж като разбити пред тях, и бягаха през пътя на пустинята.
16 И свикаха се всичките люде които бяха в Гай за да ги прогнат; и прогнаха Исуса, и отдалечиха се от града.
17 И не остана человек в Гай и Ветил, който не излезе след Израиля; и оставиха отворен града, и гонеха Израиля.
18 Тогаз рече Господ Исусу: Простри копието което държиш в ръката си към Гай; защото ще го предам в ръката ти. И простря Исус копието което държеше в ръката си към града.
19 И засадата стана скоро от мястото си, и завтекоха се тутакси щом простря ръката си, и влязоха в града и превзеха го, и прибързаха и предадоха града на огън.
20 И когато се обзряха отдире си Гайските мъже, видяха, и, ето, възлязваше дим от града към небето; и нямаха де да бягат ни тук ни там, понеже людете които бягаха към пустинята обърнаха се назад против гонителите.
21 А Исус и всичкий Израил, като видяха че засадата беше превзела града, и че възлязваше дим от града, обърнаха се назад и поразиха Гайските мъже.
22 И другите излязоха из града против тях; и тъй се намериха всред Израилтяните, които бяха едни отсам а едни оттам; и поразиха ги щото направиха да не остане от тях никой нито да побегне.
23 А Гайският цар хванаха жив, и доведоха го при Исуса.
24 И като изпотрепа всичките жители на Гай в полето у пустинята дето ги гонеха, и паднаха всичките от острото на ножа доде се изтребиха, тогаз се върна всичкий Израил в Гай, и поразиха го с острото на ножа.
25 И всичките паднали в онзи ден, и мъже и жени, бяха дванадесет тисящи, всичките Гайски человеци.
26 И не оттегли Исус ръката си която простря с копието доде не изтреби всичките жители на Гай.
27 Само скотовете и користите на онзи град плени Израил за себе си по словото на Господа което заповяда Исусу.
28 И изгори Исус Гай, и направи го всегдашен куп от развалини, дори до този ден.
29 А Гайския цар обеси на дърво да виси до вечерта: и като зайде слънцето заповяда Исус, та снеха трупа му от дървото, и хвърлиха го в входа на градските врата, и въздигнаха на него голяма грамада камене, която стои дори до днес.
30 Тогаз съгради Исус олтар на Господа Бога Израилева на гората Гевал,
31 както Моисей рабът Господен заповяда на Израилевите синове, по написаното в книгата на закона Моисеев, олтар от цели камене, върх които желязо не се бе дигало; и принесоха на него всесъжения Господу, и пожъртвуваха примирителни приношения.
32 И написа там на каменете преписа на Моисеевия закон който написа пред Израилевите синове.
33 И всичкий Израил, и старейшините им, и князовете, и съдиите им застанаха от тук и от тук на ковчега срещу свещениците Левитите които държеха ковчега на завета Господен, и чужденец, и туземец: половината им към гората Гаризин, и половината им към гората Гевал, както по напред бе заповядал Моисей рабът Господен, за да благословят Израилевите люде.
34 И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и клетвите, според всичкото написано в книгата на закона.
35 Не беше дума от всичко що заповяда Моисей която Исус не прочете пред всичкото Израилево събрание, с жените и децата, и чужденците които се намерваха между тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24