Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 2 глава
×
1  2  3 
1 А колкото за пришествието на Господа нашего Исуса Христа, и за нашето с него събиране, молим ви, братие,
2 да се не поколебавате скоро от ума си, нито да се смущавате, ни духом, ни словом, нито с писмо като от нас проводено, уж че настана денът Христов.
3 Да ви не прелъсти никой никак; защото онзи ден нема да дойде ако първо не дойде отстъплението, и се не открие человекът на греха, синът на погибелта,
4 който се противи и превъзнося се повече от всекиго който се нарича Бог, или нещо което за свето се почита, така щото да седне в храма Божий както Бог, и да показва себе си че е Бог.
5 Не помните ли че когато бех още при вас казвах ви това?
6 А сега знаете онова което го възпира за да се яви в своето си време.
7 Защото тайната на беззаконието действува вече; само да се отмахне отсред който я възпира сега;
8 и тогаз ще се яви беззаконният, когото Господ ще убие с духа на устата си, и ще изтреби с явлението на пришествието си,
9 тогоз на когото идването е по действието на Сатана, с всека сила и знамения и чудеса лъжовни
10 и с всека измама на неправдата, между тези които погинват; защото не приеха любовта на истината за да се спасят.
11 И за това Бог ще им проводи действие на заблуждение за да поверват в лъжата;
12 за да бъдат осъдени всички които не са повервали в истината, но са благоволили в неправдата.
13 А ние сме длъжни винаги да благодарим Бога за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и верването в истината,
14 в което ви призва с нашето благовествуване за получаване на славата на Господа нашего Исуса Христа.
15 И тъй, братие, стойте и дръжте преданията които научихте или от словото или от посланието наше.
16 А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и по благодат даде ни вечно утешение и добра надежда,
17 да утеши сърдцата ви, и да ви утвърди във всеко добро слово и дело.
Цариградски превод
1  2  3