Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 А колкото за пришествието на Господа нашего Исуса Христа, и за нашето с него събиране, молим ви, братие,
2 да се не поколебавате скоро от ума си, нито да се смущавате, ни духом, ни словом, нито с писмо като от нас проводено, уж че настана денът Христов.
3 Да ви не прелъсти никой никак; защото онзи ден нема да дойде ако първо не дойде отстъплението, и се не открие человекът на греха, синът на погибелта,
4 който се противи и превъзнося се повече от всекиго който се нарича Бог, или нещо което за свето се почита, така щото да седне в храма Божий както Бог, и да показва себе си че е Бог.
5 Не помните ли че когато бех още при вас казвах ви това?
6 А сега знаете онова което го възпира за да се яви в своето си време.
7 Защото тайната на беззаконието действува вече; само да се отмахне отсред който я възпира сега;
8 и тогаз ще се яви беззаконният, когото Господ ще убие с духа на устата си, и ще изтреби с явлението на пришествието си,
9 тогоз на когото идването е по действието на Сатана, с всека сила и знамения и чудеса лъжовни
10 и с всека измама на неправдата, между тези които погинват; защото не приеха любовта на истината за да се спасят.
11 И за това Бог ще им проводи действие на заблуждение за да поверват в лъжата;
12 за да бъдат осъдени всички които не са повервали в истината, но са благоволили в неправдата.
13 А ние сме длъжни винаги да благодарим Бога за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и верването в истината,
14 в което ви призва с нашето благовествуване за получаване на славата на Господа нашего Исуса Христа.
15 И тъй, братие, стойте и дръжте преданията които научихте или от словото или от посланието наше.
16 А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и по благодат даде ни вечно утешение и добра надежда,
17 да утеши сърдцата ви, и да ви утвърди във всеко добро слово и дело.
Цариградски превод
1  2  3