Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 3 глава
×
1  2  3 
1 Най-после братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово и да се прославя, както и у вас,
2 и да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци; защото не във всички има вяра.
3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.
4 И уверени сме в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме.
5 А Господ да управи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение.
6 Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас.
7 Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас;
8 нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас;
9 не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате.
10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.
11 Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.
12 На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб.
13 А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.
14 И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.
15 Обаче, недейте го счита за неприятел, а го наставлявайте като брат.
16 А сам Господ на мира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви.
17 Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така:
18 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. [Амин].
Превод от 1940 г
1  2  3