Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 3 глава
×
1  2  3 
1 Най-после, братие, молете се за нас, да напредва словото Господне и да се слави, както и у вас,
2 и да се избавим от неразбраните и лукавите человеци; защото нема във всички вера.
3 Но верен е Господ който ще ви утвърди и ще ви съхрани от лукаваго.
4 И имаме уверение на Господа за вас че това което ви повелеваме и правите го и ще го правите.
5 А Господ да управи сърцата ви в любов Божия и в търпение Христово.
6 Повелеваме ви още, братие, в името на Господа нашего Исуса Христа, да се отдалечавате от всекиго брата който ходи безчинно, и не по преданието което е приел от нас.
7 Понеже вие сами знаете как требва да ни подражавате, защото не се обходихме безчинно между вас;
8 нито даром ядохме хлеб у некого, но с труд и с мъка работехме дене и ноще да не отеготим никого от вас.
9 Не защото власт немаме, но да ви дадем себе си образ за да ни подражавате.
10 Защото и когато бехме при вас, това ви заръчахме че, ако не рачи некой да работи, нито да яде.
11 Понеже чуваме че некои ходят безчинно между вас, които не работят нищо, но се месят в чужди работи.
12 На таквиз заръчваме и умоляваме ги чрез Господа нашего Исуса Христа да работят в безмълвие и да ядат своя си хлеб.
13 А вие, братие, да ви не дотегнува да правите добро.
14 И ако некой не слуша словото наше чрез посланието, забележете го, и не се събирайте с него, да се засрами;
15 и недейте го има като за неприятел, но наставлявайте го като брат.
16 А сам Господ на мира да ви даде мир всегда и всекак. Господ да бъде с всички вас.
17 Поздравлението с моята ръка Павлова, което е белег във всеко послание; така пиша.
18 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3