Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 2 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 И тъй, моля ви, преди всичко да правите моления, молитви, прошения, благодарения за всички человеци,
2 за царе, и за всички които са на власт, за да поминем живот тих и безмълвен във всеко благочестие и честност.
3 Защото това е добро и приятно пред Спаса нашего Бога,
4 който иска да се спасят всите человеци, и да дойдат в познание на истината.
5 Защото един е Бог, един и ходатай между Бога и человеците, человек Христос Исус,
6 който даде себе си изкупление за всички, свидетелство на своето си време,
7 за което бидох поставен аз проповедник и апостол, (истина казвам в Христа, не лъжа,) учител на езичниците във верата и в истината.
8 И тъй, искам мъжете да се молят Богу на всеко место, и да въздигат ръце чисти без гнев и съмнение.
9 Така и жените с прилична премена, със срамежливост и целомъдрие да украсяват себе си, не с плетения на космите или със злато или с бисери или с многоценни дрехи;
10 но с добри дела както подобава на жени които са се предали на благочестието.
11 Жената да се учи мълчаливо с всеко покорство.
12 А жена да поучава не дозволявам, нито да владее на мъжа, но да е в мълчание.
13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.
14 И Адам се не излъга; но жената се излъга та падна в престъпление;
15 но пак ще се спаси чрез чадородието ако пребъдат във верата и любовта и в светост с целомъдрие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6