Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 И тъй, моля ви, преди всичко да правите моления, молитви, прошения, благодарения за всички человеци,
2 за царе, и за всички които са на власт, за да поминем живот тих и безмълвен във всеко благочестие и честност.
3 Защото това е добро и приятно пред Спаса нашего Бога,
4 който иска да се спасят всите человеци, и да дойдат в познание на истината.
5 Защото един е Бог, един и ходатай между Бога и человеците, человек Христос Исус,
6 който даде себе си изкупление за всички, свидетелство на своето си време,
7 за което бидох поставен аз проповедник и апостол, (истина казвам в Христа, не лъжа,) учител на езичниците във верата и в истината.
8 И тъй, искам мъжете да се молят Богу на всеко место, и да въздигат ръце чисти без гнев и съмнение.
9 Така и жените с прилична премена, със срамежливост и целомъдрие да украсяват себе си, не с плетения на космите или със злато или с бисери или с многоценни дрехи;
10 но с добри дела както подобава на жени които са се предали на благочестието.
11 Жената да се учи мълчаливо с всеко покорство.
12 А жена да поучава не дозволявам, нито да владее на мъжа, но да е в мълчание.
13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.
14 И Адам се не излъга; но жената се излъга та падна в престъпление;
15 но пак ще се спаси чрез чадородието ако пребъдат във верата и любовта и в светост с целомъдрие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6