Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 3 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Това слово е верно: Ако се ревне некому епископство, добро дело желае.
2 Требва прочее епископът да е непорочен, на една жена мъж, трезвен, целомъдър, благочинен, страннолюбив, поучителен,
3 не пияница, не побойник, не лаком за гнусна печалба, но кротък, не крамолник, не сребролюбец;
4 който управлява добре своя си дом, и държи чадата си в послушание с всека честност;
5 (защото ако не знае некой да управлява своя си дом, как ще има прилежание за църквата Божия?)
6 Да не е нов във верата, за да се не възгордее и падне под осъждението на дявола.
7 Требва още той да има добро свидетелство и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8 Така и дяконите да са честни, не двоезични, да не обичат много вино, да не са лакоми за гнусна печалба.
9 да пазят тайната на верата с чиста съвест.
10 И те пак първо да се изпитват, и после да стават дякони ако са непорочни.
11 Тъй и жените им да са честни, не клеветници, трезвени, верни във всичко.
12 Дяконите да биват мъже на една жена, и да управляват добре чадата си и къщята си.
13 Защото които са служили добре в тоз чин придобиват за себе си добра степен и големо дързновение във верата в Христа Исуса.
14 Това ти пиша, и се надея скоро да дойда при тебе,
15 но ако закъснея, за да знаеш как требва да се обхождаш в дома Божий, който е църква на Бога живаго, стълп и утвърждение на истината.
16 И без противоречие велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, оправда се в Дух, показа се на ангелите, проповедан бе в езичниците, поверван биде в света, възнесе се в слава.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6