Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 Това слово е верно: Ако се ревне некому епископство, добро дело желае.
2 Требва прочее епископът да е непорочен, на една жена мъж, трезвен, целомъдър, благочинен, страннолюбив, поучителен,
3 не пияница, не побойник, не лаком за гнусна печалба, но кротък, не крамолник, не сребролюбец;
4 който управлява добре своя си дом, и държи чадата си в послушание с всека честност;
5 (защото ако не знае некой да управлява своя си дом, как ще има прилежание за църквата Божия?)
6 Да не е нов във верата, за да се не възгордее и падне под осъждението на дявола.
7 Требва още той да има добро свидетелство и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8 Така и дяконите да са честни, не двоезични, да не обичат много вино, да не са лакоми за гнусна печалба.
9 да пазят тайната на верата с чиста съвест.
10 И те пак първо да се изпитват, и после да стават дякони ако са непорочни.
11 Тъй и жените им да са честни, не клеветници, трезвени, верни във всичко.
12 Дяконите да биват мъже на една жена, и да управляват добре чадата си и къщята си.
13 Защото които са служили добре в тоз чин придобиват за себе си добра степен и големо дързновение във верата в Христа Исуса.
14 Това ти пиша, и се надея скоро да дойда при тебе,
15 но ако закъснея, за да знаеш как требва да се обхождаш в дома Божий, който е църква на Бога живаго, стълп и утвърждение на истината.
16 И без противоречие велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, оправда се в Дух, показа се на ангелите, проповедан бе в езичниците, поверван биде в света, възнесе се в слава.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6