Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 4 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 А Духът ясно казва че в последните времена некои ще отстъпят от верата, и ще слушат прелъстителни духове и учения бесовски,
2 чрез лицемерието на тези които говорят лъжа, и имат съвестта си пригорела,
3 и запрещават жененето, и заповедват въздържане от ястия които Бог създаде да ги употребяват с благодарение верните и тези които са познали истината.
4 Защото всеко създание Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне когато се приима с благодарение;
5 понеже се осветява със словото Божие и с молитва.
6 Това като съветваш братията ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен със словесата на верата и на доброто учение което си последвал.
7 А скверните и бабинските басни отбегвай, и обучавай себе си в благочестие.
8 Защото телесното обучение за малко е полезно; а благочестието е на всичко полезно, понеже има обещанието на сегашния и на бъдещия живот.
9 Това слово е верно и за всеко възприемане достойно;
10 понеже за това се и трудим и укорения търпим, защото имаме надежда на Бога живаго който е Спасител на всичките человеци, а най-паче на верните.
11 Това заръчвай и учи.
12 Никой да не презира твоята младост; но бъди на верните образ в слово, в поведение, в любов, в дух, във вера, в чистота.
13 Докле дойда, внимавай в прочитането, в наставлението, и в поучението.
14 Не оставяй в нерадение дарбата която е в тебе, която ти се даде чрез пророчество с възлагането на ръцете от презвитерите.
15 В това се поучавай, в това се занимавай, да бъде явно на всичките твоето преуспеване.
16 Внимавай на себе си и на поучението, и стой в това; защото тъй като правиш, и себе си ще спасиш и тези които те слушат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6