Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 5 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Стараго человека не укорявай, но като отца го увещавай; а по-младите като братя:
2 старите жени като майки: по-младите като сестри, с всека чистота.
3 Вдовиците почитай които са истинно вдовици.
4 Ако ли некоя вдовица има чада или внучета, да се учат първо да почитат добре домашните си и да въздават въздаяния на родителите си; защото това е добро и угодно пред Бога.
5 А която е истинно вдовица и останала сама надее се на Бога, и пребъдва в моления и в молитви ден и нощ;
6 но която живее сладострастно жива е умрела.
7 И това заръчвай за да бъдат непорочни.
8 Ако ли некой не промишлява за своите си, и най-паче за домашните си, той се е отрекъл от верата, и от неверник е по-лош.
9 В числото на вдовиците да се приима вдовица не по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,
10 свидетелствувана в добри дела, ако е чада отхранила, ако е странни пригледала, ако е на светии нозе омила, ако е на бедни помагала, ако е следвала усърдно всеко добро дело.
11 А по-младите вдовици не приимай, защото когато разсвирепеят против Христа искат да се женят,
12 та падат под осъждение, защото се пометнаха от първата си вера;
13 а при това научават се да стоят праздни, да ходят от къща в къща; и не тъкмо праздни, но и блядиви, и месят се в чужди работи, и говорят което не е прилично.
14 И тъй, искам младите вдовици да се женят, да раждат чада, да управляват дом, да не дават никоя причина на противника за хулене;
15 защото некои се вече уклониха след Сатана.
16 Некой верен или верна некоя ако има вдовици да си ги пригледват; и да се не натоваря църквата; за да може да пригледва истинските вдовици.
17 Презвитерите които добре предстояват да се сподобяват с двойна почест, а повече тези които се трудят в словото и поучението;
19 Обвинение връх презвитер не приимай освен при двама или при трима свидетели.
20 Тези които съгрешават изобличавай ги пред всичките, да имат страх и другите.
21 Пред Бога и пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели завещавам ти да съхраниш тези заповеди без предубеждение, и нищо да не правиш по пристрастие.
22 Не възлагай ръце за скоро на никого, нито бивай участник на чужди грехове. Пази себе си чист.
23 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите твои боледувания.
24 На некои человеци греховете са предизявени, и преди тех идат на съд; и на некои от после идат.
25 Така и добрите дела на некои са предизявени, и които са инак не могат да се утаят.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6