Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 Рабите които са под иго да считат своите си господари достойни за всека почест, да се не хули името Божие и учението.
2 Тези които имат господари верващи да ги не презират по това че са братя; но толко повече да им работят, защото са верни и възлюбени тези които имат част в благодеянието. Това поучавай и увещавай.
3 Ако ли некой учи инак, и не пристава на здравите думи на Господа нашего Исуса Христа и на учението което е по благочестие,
4 възгордел се е и не знае нищо, но боледува за придирвания и препирания, от които бива завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5 праздни препирни на человеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят че благочестието е придобиване. Отдалечавай се от таквизи.
6 А благочестието с благодарение е големо придобиване.
7 Защото не внесохме в света нищо: явно че не можем нито да изнесем нещо;
8 а като имаме прехрана и облекло да сме благодарни с това.
9 А които искат да се обогатеват падат в напаст, и в примка, и в много несмислени и вредителни похоти които правят человеците да потъват в пагуба и в погибел.
10 Защото корен на всите злини е сребролюбието, което като се ревне на некои стори ги та се заблудиха от верата, и пронизаха себе си с много скърби.
11 Но ти, человече Божий, бегай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, верата, любовта, търпението, кротостта.
12 Подвизавай се с добрия подвиг на верата, хвани се за вечния живот, на който си и призван бил и изповедал си доброто изповедание пред мнозина свидетели.
13 Завещавам ти пред Бога който оживява всичко, и пред Христа Исуса, който засвидетелствува пред Понтийскаго Пилата доброто изповедание,
14 да упазиш заповедта чиста, безукорна, до явлението на Господа нашего Исуса Христа,
15 което в свое си време ще покаже блаженият и единият Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите,
16 който сам има безсмъртие, който обитава във виделина непристъпна, когото никой от человеците не е видел нито може да види; комуто чест и държава във веки. Амин.
17 На богатите в този свет заръчай да не високоумствуват, нито да се надеят на непостоянството на богатството, но на Бога живаго който дава нам всичко изобилно за наслаждение;
18 да струват добро, да богатеят в добри дела, да бъдат доброподатливи, общителни,
19 да събират имот за себе си добро основание за в бъдеще, за да достигнат вечния живот.
20 О Тимотее! пази залога, и уклонявай се от скверните празднословия и противоречия на лъжеименното знание,
21 на което като се предадоха некои погрешиха от верата. Благодат с тебе. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6