Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 6 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Които са слуги под игото на робството, нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да се не хули Божието име и учението.
2 И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;
3 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието,
4 той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
6 А благочестието със задоволство е голяма печалба;
7 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо;
8 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
11 Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
12 Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,
14 да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,
15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите,
16 Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.
17 На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;
18 да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,
19 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.
20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание,
21 на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [Амин]
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6