Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 6 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Рабите които са под иго да считат своите си господари достойни за всека почест, да се не хули името Божие и учението.
2 Тези които имат господари верващи да ги не презират по това че са братя; но толко повече да им работят, защото са верни и възлюбени тези които имат част в благодеянието. Това поучавай и увещавай.
3 Ако ли некой учи инак, и не пристава на здравите думи на Господа нашего Исуса Христа и на учението което е по благочестие,
4 възгордел се е и не знае нищо, но боледува за придирвания и препирания, от които бива завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5 праздни препирни на человеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят че благочестието е придобиване. Отдалечавай се от таквизи.
6 А благочестието с благодарение е големо придобиване.
7 Защото не внесохме в света нищо: явно че не можем нито да изнесем нещо;
8 а като имаме прехрана и облекло да сме благодарни с това.
9 А които искат да се обогатеват падат в напаст, и в примка, и в много несмислени и вредителни похоти които правят человеците да потъват в пагуба и в погибел.
10 Защото корен на всите злини е сребролюбието, което като се ревне на некои стори ги та се заблудиха от верата, и пронизаха себе си с много скърби.
11 Но ти, человече Божий, бегай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, верата, любовта, търпението, кротостта.
12 Подвизавай се с добрия подвиг на верата, хвани се за вечния живот, на който си и призван бил и изповедал си доброто изповедание пред мнозина свидетели.
13 Завещавам ти пред Бога който оживява всичко, и пред Христа Исуса, който засвидетелствува пред Понтийскаго Пилата доброто изповедание,
14 да упазиш заповедта чиста, безукорна, до явлението на Господа нашего Исуса Христа,
15 което в свое си време ще покаже блаженият и единият Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите,
16 който сам има безсмъртие, който обитава във виделина непристъпна, когото никой от человеците не е видел нито може да види; комуто чест и държава във веки. Амин.
17 На богатите в този свет заръчай да не високоумствуват, нито да се надеят на непостоянството на богатството, но на Бога живаго който дава нам всичко изобилно за наслаждение;
18 да струват добро, да богатеят в добри дела, да бъдат доброподатливи, общителни,
19 да събират имот за себе си добро основание за в бъдеще, за да достигнат вечния живот.
20 О Тимотее! пази залога, и уклонявай се от скверните празднословия и противоречия на лъжеименното знание,
21 на което като се предадоха некои погрешиха от верата. Благодат с тебе. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6