Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 Павел, с волята Божия апостол Исус Христов по обещанието на живота който е в Христа Исуса,
2 на Тимотея, възлюбленото чадо: Благодат, милост, мир от Бога Отца и Христа Исуса Господа нашего.
3 Благодаря Богу, комуто от прародители още служа с чиста съвест, че непрестанно те поменувам в молбите си ден и нощ,
4 и като помня сълзите ти желая да те видя за да се изпълня с радост;
5 понеже си докарвам на памет нелицемерната в тебе вера, която изпърво обитаваше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а уверен съм че и в тебе.
6 По тази причина ти напомням да разпаляш Божието дарование което е в тебе от възлагането на моите ръце.
7 Защото Бог не даде нам дух на боязън, но дух на сила и любов и целомъдрие.
8 И тъй, не се срамувай от свидетелството на Господа нашего, нито от мене неговия узник, но стани участник в злостраданията на евангелието по силата от Бога,
9 който е спасил нас и призвал със свето призвание, не според делата ни, но по своето предложение и по дадената нам преди вечните времена благодат в Христа Исуса,
10 а която се откри нине чрез явлението на Спаса нашего Исуса Христа, който унищожи смъртта, и осия живота и безсмъртието чрез евангелието;
11 на което бидох поставен аз проповедник и апостол и учител на езичниците;
12 за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в кого съм повервал, и уверен съм че е силен да упази залога мой до онзи ден.
13 Дръж примера на здравите думи които си чул от мене във вера и любов която е в Христа Исуса.
14 Добрия залог упази чрез Духа Светаго който живее в нас.
15 Ти знаеш това, че всички които са в Азия отвърнаха се от мене, от които е Фигел и Ермоген.
16 Господ да даде милост на дома Онисифоров; защото много пъти ме упокои, и не се усрами от оковите ми,
17 но когато дойде в Рим потърси ме с по-големо старание и намери ме.
18 Господ да му даде да намери милост пред Господа в онзи ден; а колко ми послужи в Ефес, ти знаеш твърде добре.
Цариградски превод
1  2  3  4