Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 3 глава
×
1  2  3  4 
1 И това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
2 Защото человеците ще бъдат самолюбиви, сребролюбиви, величави, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3 немилосерди, непримирителни, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто,
4 предатели, напрасничави, надути, повече сластолюбиви а не боголюбиви,
5 и ще имат вид на благочестие, а от силата негова ще са отречени; и от таквизи се отвращай.
6 Защото от тех са онези които се въвират в къщата, и подлъстят женища които са претоварени с грехове, и се водят от различни похоти,
7 които всекога се учат, и никога не могат да дойдат в познанието на истината.
8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, человеци умом разтлени, развращени във верата.
9 Но нема да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както стана и техното.
10 А ти си последвал моето учение, поведение, намерение, верата ми, дълготърпението, любовта, търпението,
11 гоненията, страданията, които ми станаха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения претърпех; и от всичките ме избави Господ.
12 Но и всички които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса ще бъдат гонени.
13 А лукави и прелъстници человеци ще преуспеят по-назле, да прелъстяват и да са прелъщаеми.
14 А ти стой в това което си научил и което ти е въверено, като знаеш от кого си се научил,
15 и че от детинство знаеш свещените писания които могат да те умъдрят на спасение чрез верата в Христа Исуса.
16 Всичкото писание е боговдъхновено, и полезно за научение, за обличение, за поправление, за наставление в правдата;
17 за да бъде человекът Божий съвършен, приготвен за всеко добро дело.
Цариградски превод
1  2  3  4