Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 И това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
2 Защото человеците ще бъдат самолюбиви, сребролюбиви, величави, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3 немилосерди, непримирителни, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто,
4 предатели, напрасничави, надути, повече сластолюбиви а не боголюбиви,
5 и ще имат вид на благочестие, а от силата негова ще са отречени; и от таквизи се отвращай.
6 Защото от тех са онези които се въвират в къщата, и подлъстят женища които са претоварени с грехове, и се водят от различни похоти,
7 които всекога се учат, и никога не могат да дойдат в познанието на истината.
8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, человеци умом разтлени, развращени във верата.
9 Но нема да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както стана и техното.
10 А ти си последвал моето учение, поведение, намерение, верата ми, дълготърпението, любовта, търпението,
11 гоненията, страданията, които ми станаха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения претърпех; и от всичките ме избави Господ.
12 Но и всички които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса ще бъдат гонени.
13 А лукави и прелъстници человеци ще преуспеят по-назле, да прелъстяват и да са прелъщаеми.
14 А ти стой в това което си научил и което ти е въверено, като знаеш от кого си се научил,
15 и че от детинство знаеш свещените писания които могат да те умъдрят на спасение чрез верата в Христа Исуса.
16 Всичкото писание е боговдъхновено, и полезно за научение, за обличение, за поправление, за наставление в правдата;
17 за да бъде человекът Божий съвършен, приготвен за всеко добро дело.
Цариградски превод
1  2  3  4