Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 4 глава
×
1  2  3  4 
1 И тъй, заръчвам ти пред Бога и Господа Исуса Христа, който ще съди живите и мъртвите в явлението си и царуването си;
2 проповедвай словото, настоявай на време и без време, обличи, запрети, умоли с всеко дълготърпение и поучение.
3 Защото ще дойде време когато не ще да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите си похоти;
4 и от истината ще отвърнат слуха си, и към басните ще се обърнат.
5 Но ти бъди трезвен във всичко, злопострадай, изработи делото на благовестител, извърши напълно служенето си.
6 Защото аз вече ставам жертва, а времето на отхождането ми настана.
7 Аз се подвизах с добър подвиг, пътя свърших, верата упазих;
8 от сега остава ми венецът на правдата който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мене, но и на всички които са възлюбили неговото явление.
9 Побързай да дойдеш при мене скоро;
10 защото Димас ме остави, понеже възлюби сегашния свет, и отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация:
11 само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си: защото ми е потребен за служенето.
12 А Тихика проводих в Ефес.
13 Когато дойдеш донеси япунджака който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а най-паче кожените.
14 Александър ковачът много зло ми стори; Господ да му въздаде по делата му:
15 от когото се пази и ти, защото много противостоя на нашите думи.
16 В първия ми ответ никой не предстана с мене, но всички ме оставиха: дано им се за грех не вмени.
17 Но Господ ми предстана и укрепи ме, за да се извърши напълно проповедта чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз се избавих от лъвови уста.
18 И ще ме избави Господ от всеко лукаво дело, и ще ме спаси в небесното свое царство: комуто да бъде слава във веки веков. Амин.
19 Поздрави Прискила и Акила, и Онисифоровия дом.
20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих в Милит болен.
21 Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравява те Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и всичките братя.
22 Господ Исус Христос да бъде с твоя дух. Благодат вам. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4